10.04.2019 r. - Konferencja pt.: VIII Lubelskie Spotkania Antropologiczne "Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku kulturze zaufania

Katedra Socjologii Kultury i Religii WNS KUL, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu zapraszają na VIII Lubelskie Spotkania Antropologiczne "Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku kulturze zaufania", które odbędą się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C- 618.

Przedmiotem refleksji VIII Lubelskich Spotkań Antropologicznych będą:

- wyobrażenie Prawdy w kontekście zaufania - odsłanianie czy kreowanie
- zaufanie w czasach postprawdy i społeczeństwa informacyjnego
- zaufanie osobiste i zaufanie pozycyjne
- zaufanie komercyjne, technologiczne, instytucjonalne i systemowe
- zaufanie do religii i zaufanie do systemów ideologicznych.

 


10.04.2019 r. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa, wykład Bogdana Chmielewskiego - Prezesa i Dyrektora Wykonawczego PSFCU

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezes i Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych Bogdan Chmielewski, który wygłosi wykład pt.: „Obraz Polonii amerykańskiej z perspektywy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej”. Wydarzenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-104.

Serdecznie zapraszamy!


09-10.04.2019 r. - IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Meandry Metodologii"

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, odbędzie się IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Meandry Metodologii". Jego celem będzie prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych, które pojawiają się przy tworzeniu prac doktorskich oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez młodych adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych.


03.04.2019 r. - V Dni Dziennikarza „W ogniu pytań. Praca rzecznika prasowego”

Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS KUL zaprasza na V Dni Dziennikarza „W ogniu pytań. Praca rzecznika prasowego”. Wydarzenie odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 Droga Męczenników Majdanka 70, s. 241.  W pierwszej części odbędą się spotkania z rzecznikami prasowymi, którzy opowiedzą o tajnikach swojego zawodu. Wśród zaproszonych gości m.in. dyrektor ds. komunikacji, rzecznik prasowy KUL dr Lidia Jaskuła oraz rzecznik Centrum Spotkania Kultur Ewa Dados-Jabłońska. W drugiej części studenci będą uczestniczyć w otwartych warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy: Emila Paliwodę (TVP3 Lublin), Renatę Chrzanowską (PAP), Tomasza Spicyna (Polskie Radio Lublin).


29.03.2019 r. - Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi, która odbędzie się w piątek 29 marca 2019 r., o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

więcej


28.03.2019 r. - wykład prof. A. Jamesa McAdamsa pt.: "Trump's America, Trump's Europe"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Instytut Filologii KUL oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie zapraszają na wykład prof. A. Jamesa McAdamsa (University of Notre Dame, USA) zatytułowany "Trump's America, Trump's Europe".  Wydarzenie odbędzie się 28 marca 2019 r.  o godz. 14.15 w Kolegium Jana Pawła II, sala C - 618.


Medale 100-lecia KUL dla zasłużonych pracowników Wydziału Nauk Społecznych

W ramach obchodów 100-lecia istnienia naszej uczelni, Rektor KUL uhonorował zasłużonych pracowników Wydziału Nauk Społecznych Medalami Jubileuszowymi 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uroczystość odbyła się 6 grudnia 2018 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL.

W dowód uznania dla wieloletniej pracy na Wydziale Nauk Społecznych KUL wyróżnieni zostali:

- prof. dr hab. Adam Biela,

- prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska,

- dr hab. Grażyna Karolewicz,

- ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,

- ks. prof. dr hab. Janusz Mariański,

- prof. dr hab. Piotr Kryczka,

- prof. dr hab. Andrzej Sękowski,

- p. Alicja Zbańska.

Serdecznie gratulujemy!

(Galeria)


Projekt „Cool Careers” dla studentów ostatniego roku studiów KUL

Biuro Karier KUL zaprasza studentów ostatniego roku studiów do udziału projekcie „Cool Careers”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej


Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent", który realizowany jest w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wsparcie kierowane jest m. in. do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia).

 

Więcej informacji i terminy spotkań na stronie: Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent".


Debaty Dyplomatyczne KUL

03.12.2015 - Debaty dyplomatyczne KUL - Wykład dr. Ivana Gyurcsikia, Ambasadora Węgier w PolsceCelem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych.
Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.20.05.2015 - Debaty Dyplomatyczne KUL - spotkanie z Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

 

Czytaj dalej...