14.12.2021 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania pracy socjalnej A.D. 2022

Instytut Nauk Socjologicznych KUL zaprasza na konferencję „Wyzwania pracy socjalnej A.D. 2022”, w której udział wezmą naukowcy z kilku ośrodków akademickich oraz praktycy - pracownicy socjalni oraz przedstawiciele instytucji nagrodzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 roku. Podczas dwóch sesji plenarnych akademicy przedstawią m.in. nowe trendy w polityce społecznej, przybliżą zagadnienie przedsiębiorczości społecznej, sposób organizacji pomocy dla bezdomnych w Nowym Jorku czy dylematy pracy socjalnej. Z kolei sesje dyskusyjne będą okazją do podzielenia się dobrymi praktykami z całej Polski. Będą to informacje z pierwszej ręki przedstawione przez pracowników ośrodków i instytucji powołanych do świadczenia pomocy socjalnej.

Konferencja odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021 r. na platformie Microsoft Teams. Początek o godz. 10.00.

 

 


06-10.12.2021 r. Dni Absolwenta WNS

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Wydział Nauk Społecznych organizuje Dni Absolwenta WNS. Podczas kilku spotkań Absolwentów z obecnymi Studentami przybliżone zostaną ścieżki kariery zawodowej i doświadczenie z okresu studiów.
Wydarzenia odbędą się w formie hybrydowej, zdalnie za pośrednictwem platformy Teams i stacjonarnie w salach KUL.
Szczegółowy wykaz transmisji i sal w których odbędą się spotkania będzie na bieżąco aktualizowany na stronie WNS.

 

PROGRAM

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!


09.12.2021 r. Debata ekspercka "Bądźmy w zasięgu, uczmy od podstaw"

W dniu 9 grudnia 2021 r. na KUL odbędzie się debata ekspercka zatytułowana "Bądźmy w zasięgu, uczmy od podstaw". Wydarzenie poświęcone będzie aktualnej wiedzy Polaków o nowych technologiach oraz wprowadzeniu do systemu edukacji zagadnień o polach elektromagnetycznych oraz technologiach bezprzewodowych (w tym 5G i kolejnych generacjach). Debata w formie online rozpocznie się o godz. 12.00. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych KUL.


Dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL, Członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej

 

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL (Instytut Ekonomii i Finansów Wydziału Nauk Społecznych KUL), z dniem 15 listopada 2021 r., została powołana na Członka Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Serdecznie gratulujemy!

 

 


Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, w składzie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL (Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL), została powołana w skład Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 18 listopada 2021 r. Podczas Zebrania, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Do zadań Komisji Duszpasterstwa należy m.in. badanie problemów związanych z duszpasterstwem, wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce i przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich.
Serdecznie gratulujemy!

 


18-19.11.2021 r. konferencja pt.: Bliżej Emocji VIII in memoriam - Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu

W dniach 18-19 listopada 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa Bliżej Emocji VIII in memoriam - Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu organizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii KUL. Tegoroczna edycja ma charakter międzynarodowy z udziałem gości zagranicznych (m.in. Włochy, Izrael, Wielka Brytania). Podobnie jak poprzednie edycje, będzie okazją do prezentacji aktualnych wyników badań, do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej. Z uwagi na aktualną niepewną sytuację epidemiczną tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w wersji online.

Program konferencji

Link do strony konferencji: https://www.kul.pl/blizej-emocji-viii,art_95397.html

Link do fb konferencji: https://www.facebook.com/Konferencja-Bli%C5%BCej-Emocji-104285027835360

 


09.11.2021 r. Konferencja "Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacji we współczesnej edukacji i integracji międzypokoleniowej"

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.: "Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacji we współczesnej edukacji i integracji międzypokoleniowej" w ramach cyklu Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji, która odbędzie się 9 listopada 2021 r.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej w Centrum Transferu Wiedzy, w sali CTW-113 oraz on-line.


08.11.2021 r.: Webinarium "Południowa granica Unii Europejskiej: Turcja, Bałkany, migracje, bezpieczeństwo"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Europe Direct Lublin, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zapraszają na webinarium pt. Południowa granica Unii Europejskiej: Turcja, Bałkany, migracje, bezpieczeństwo, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

 

Dostęp do wydarzenia.

Passcode: 709599