Wymiana doświadczeń z Uniwersytetami z Kenii i Turcji

W dniach 9-13 maja 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych gościliśmy przedstawicieli Tangaza University College (Kenia) i Mardin Artuklu University (Turcja). W ramach tej wizyty odbyło się spotkanie z pracownikami Wydziału na temat możliwości podjęcia współpracy i prowadzenia wspólnych badań z zakresu zarządzania, transformacji społecznej, przedsiębiorczości społecznej oraz rozszerzenia wymiany kadry naukowej. W dniu 10 maja 2022 r. br dr Jonas Yawovi Dzinekou, przedstawił studentom realia życia w Kenii oraz wykład na temat roli edukacji w kształtowaniu transformacji społecznej. W przyszłości mamy nadzieję na realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych.


25.05.2022 r. Szkolenie z pisania biznesplanów - wymiar praktyczny

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na Szkolenie z pisania biznesplanów - wymiar praktyczny, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godz. 12.00-14.00, w sali C-608. Szkolenie poprowadzi p. Mariusz Wiktorowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.


18.05.2022 r. seminarium naukowe pt. „Funkcjonowanie polskiej gospodarki w warunkach niestandardowych – aspekt monetarny”

Centrum Analiz i Badań nad Gospodarką i Finansami im. Zyty Gilowskiej (Instytut Ekonomii i Finansów WNS KUL) i Oddział NBP w Lublinie serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt. „Funkcjonowanie polskiej gospodarki w warunkach niestandardowych – aspekt monetarny”.
Seminarium odbędzie się 18.05.2022 r. (środa), w sali CTW-104 KUL, początek godz. 14.10.

Uczestnikami/panelistami seminarium będą:
1. prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Kierownik Katedry Systemu Finansowego SGH
2. dr hab. Cezary Kochalski, prof. UEP - Członek Rady Polityki Pieniężnej
3. Jarosław Jakubik - Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP
Spotkanie będzie moderował Prof. dr hab. Marian Żukowski - Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Bankowości.
Dla osób, które nie będą mogli uczestniczyć w seminarium osobiście link do spotkania na Teamsie:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abf2577203b354a05ad44ceb02a14d95c%40thread.tacv2/1651567093183?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%222fc6ccf3-a691-44ea-ab7b-91c5ad8


Dni Otwarte Wydziału Nauk Społecznych KUL

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane w ramach Dni Otwartych Wydziału Nauk Społecznych KUL.

 

Terminy:

28-29.04.2022 r.

12-13.05.2022 r.

 

Kontakt: joanna.szegda@kul.pl


12-13.05.2022 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie”

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Odpowiedzialność użytkowników mediów za bezpieczeństwo w nieprzewidywalnym świecie”, organizowanej w ramach X Studenckich Spotkań Komunikacji. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13.05.2022 r. w sali CTW-114 (12.05.) i CTW-56 (13.05.).


Serdecznie zapraszamy!


Zaproszenie na wydarzenia związane z wizytą Fr. Jonasa Yawovi Dzinekou, PhD

W dniach 9-13.05.2022 r. w ramach programu PROM, z wizytą na Wydziale Nauk Społecznych KUL będzie przebywał Fr. Jonas Yawovi Dzinekou, PhD z Tangaza University College. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na zaplanowane spotkania.


11.05.2022 r. Konferencja "Mentoring in teacher training - Agents, Aspects, Aspirations"

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną "Mentoring in teacher training - Agents, Aspects, Aspirations". Wydarzenie odbędzie się w środę, 11 maja 2022 roku w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113. Początek konferencji o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!


Papieskie odznaczenia dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Miło nam poinformować, że pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymali odznaczenia Stolicy Apostolskiej:

 

- Pani dr hab. Alina Rynio (Instytut Pedagogiki KUL) - Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice

- Pani Łucja Badeńska (emerytowany pracownik Instytutu Pedagogiki KUL) - Medal Benemerenti

 

 

 

Odznaczenia zostały wręczone 28 kwietnia 2022 podczas obrad Senatu KUL.


Serdecznie gratulujemy!

 


Prof. Adam Biela członkiem European Academy of Sciences and Arts

Miło nam poinformować, że Pan prof. dr hab. Adam Biela został członkiem European Academy of Sciences and Arts (Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych). Prof. Adam Biela, Professor Emeritus KUL, był Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL, Kierownikiem Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania oraz Profesorem w Instytucie Psychologii KUL.
Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Powstała w 1990 roku, skupia ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród nich wielu laureatów Nagrody Nobla.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyjazdy konferencyjne do Szczytna i Mikołajek

Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL, uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, poza udziałem w obradach, omówił także możliwości odbycia wizyty studyjnej przez studentów kryminologii i bezpieczeństwa narodowego. Podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach wystąpił w roli panelisty w debacie o wsparciu Ukrainy poprzez projekty międzynarodowe. Część wystąpienia poświęcił na wskazanie aktywności KUL w tych działaniach.