Informacja dla Pracowników WNS

Uprzejmie informujemy, że mimo przejścia na tryb zdalny, możliwe jest prowadzenie zajęć przez Pracowników z siedziby Uczelni (sala wykładowa, katedra). Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams, jednak Pracownik ma dostęp do pomieszczeń KUL, z których może prowadzić zajęcia zdalne.
Zajęcia stacjonarne ograniczone są tylko do kilku przedmiotów. Informację w tej sprawie otrzymali Prowadzący oraz Studenci.


Tytuł Profesora dla dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Andrzejowi Podrazie, prof. KUL, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL, tytuł profesora nauk społecznych.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Zajęcia stacjonarne na Wydziale Nauk Społecznych w I sem. 2020/2021

Komunikat dotyczący zajęć stacjonarnych

w semestrze zimowym 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 w aktualnościach na e-kul oraz na stronach internetowych instytutów Wydziału Nauk Społecznych podane są wykazy zajęć, które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykazy są na bieżąco aktualizowane.

Strony Instytutów WNS:

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Nauk Socjologicznych

Instytut Pedagogiki

Instytut Psychologii

 


Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych (CASiE) na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Pełną działalność rozpoczyna Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych (CASiE) na Wydziale Nauk Społecznych. Ta nowa jednostka naukowo-badawcza powołana przez Rektora KUL została sfinansowana w ramach grantu MNiSW uzyskanego przez WNS. CASiE oferuje usługi w zakresie badań rynkowych i społecznych zarówno dla naukowców, przygotowujących lub już realizujących granty badawcze, jak i dla podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych, organizacji Trzeciego Sektora i innych. Oferta CASiE jest dostępna na stronie internetowej www.casie.pl.


Projekt „Cool Careers” dla studentów ostatniego roku studiów KUL

Biuro Karier KUL zaprasza studentów ostatniego roku studiów do udziału projekcie „Cool Careers”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej


Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent", który realizowany jest w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wsparcie kierowane jest m. in. do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich z Wydziału Nauk Społecznych (Psychologia - Dziennikarstwo - Socjologia - Bezpieczeństwo Narodowe - Pedagogika - Zarządzanie – Ekonomia).

 

Więcej informacji i terminy spotkań na stronie: Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent".


Debaty Dyplomatyczne KUL

03.12.2015 - Debaty dyplomatyczne KUL - Wykład dr. Ivana Gyurcsikia, Ambasadora Węgier w PolsceCelem projektu zatytułowanego Debaty Dyplomatyczne KUL jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych.
Zasadnicze znaczenie ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Konfrontacja myśli, poglądów i sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych służyć będzie głębszemu zrozumieniu współczesnego świata.20.05.2015 - Debaty Dyplomatyczne KUL - spotkanie z Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych
Program wydarzenia obejmuje wygłoszenie moderowanego wykładu otwartego z dyskusją i pytaniami kierowanymi do zaproszonego gościa. Spotkanie przewiduje także możliwość odbycia warsztatów dla węższego grona specjalistów zajmujących się przedmiotową problematyką, naukowców, doktorantów i seminarzystów. Jest to merytorycznie uzasadnione potrzebą wzbogacenia oferty programowej w ramach kierunków studiów realizowanych na WNS.

 

Czytaj dalej...