Konferencji dla Młodych Naukowców:
"Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca"

 

 

 

konferencja studencko-doktorancką 

"Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku"

 

 

 

Konferencja: GLOBAL – LOCAL – GLOCAL

in Anglophone Literature, Culture and Linguistics

 

 

 

 

Konferencja: Covid-19. Spojrzenia młodych naukowców

 

 

 

Studia doktoranckie we Florencji

 

SZCZEGÓŁY

 

 

 

Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej 2020/2021
Ostateczna lista rankingowa

 

załącznik

 

 

 

Decyzje w sprawie stypendiów doktoranckich

w roku akademickim 2020/2021 - dodatkowy nabór

 

załącznik 1

załącznik 2

 

 

 

Wstępna lista rankingowa zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021


W dniu 13.11.2020 Komisja Kwalifikacyjna

na Wydziale Nauk Humanistycznych

dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów

w roku akademickim 2020/2021

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

Listy rankingowe stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021


 W dniu 29.10.2020 Prorektor ds. studentów i doktorantów podjął decyzję

w sprawie stypendium doktoranckiego na podstawie list rankingowych sporządzonych przez Doktorancką Komisję Stypendialną

na Wydziale Nauk Humanistycznych

dla doktorantów III i IV roku oraz doktorantów dyscyplin: historia i nauki o sztuce.
Poniżej zamieszczamy listy.

 

III-IV ROK

HISTORIA

NAUKI O SZTUCE

 

 

 

 

Drodzy Doktoranci WNH!

 

W tej zakładce znajdą Państwo informacje i dokumenty potrzebne przy realizacji kolejnych etapów studiów doktoranckich oraz przewodu doktorskiego. Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z menu po prawej stronie.

 

 

 

Szkolenie dla doktorantów w zakresie deponowania rozpraw doktorskich w Repozytorium KUL

 

 

Szanowni Państwo! Istnieje możliwość odbycia szkolenia w formie
kursu e-learningowego dostępnego na platformie Moodle na e-KULu o nazwie "Szkolenie w zakresie deponowania rozpraw doktorskich w Repozytorium KUL" i uzyskanie potwierdzenia jego odbycia.

 

 

 

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI A DOKTORANCI

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom pojawiającym się w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki (Ustawa 2.0), MNiSW przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zmiany dotyczące doktorantów.

 

Ustawa 2.0 a doktoranci

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021, godz. 12:47 - Joanna Wiatr