W tym miejscu znajdziecie Państwo formularz sprawozdania rocznego, które na mocy Regulaminu Studiów Doktoranckich jesteście zobowiązani składać corocznie Kierownikowi Studiów Doktoranckich. 


Termin składania sprawozdania do 30 czerwca każdego roku akademickiego. Jedynie w szczególnych wypadkach - o których należ poinformować Kierownika Studiów - można złożyć sprawozdanie do dnia 30 września.

 

Brak złożonego sprawozdania może być podstawą odmowy rozpatrzenia wniosków o urlopy i przedłużenia, ponieważ stanowi naruszenie zarówno Regulaminu Studiów, jak i wymogów ustawowych.

 

Sprawozdanie roczne i ocena doktoranta

Sprawozdanie z badań podjętych podczas przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019, godz. 13:24 - Natalia Turkiewicz