Szanowni Państwo,

 

w związku z obowiązkiem odbywania praktyk doktoranckich zamieszczamy

Uchwałę Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie wymiaru i zasad odbywania praktyk przez doktorantów.

 

W obecnym roku akademickim 2018/2019 wprowadzamy nowy sposób potwierdzenia realizacji przez Państwa obowiązku odbycia praktyk dydaktycznych w ramach programu studiów. W związku z tym prosimy o pobranie,, wydruk i systematyczne wypełnianie dwóch tabel (poniżej):

 

1. Zestawienia odbytych powierzonych zajęć dydaktycznych

2. Zestawienia godzin zajęć odbytych w trybie zastępstw za pracowników WNH.

 

W obu wypadkach należy uzyskać pisemne potwierdzenie odbytych godzin praktyk: podpis dyrektora Instytutu poświadczający powierzenia i zastępstwa.

 

Złożenie wydruków tabel stanowi wymóg uzyskania wpisu w indeksie w czerwcu 2019 r.

 

Rozliczenie roczne praktyk doktoranckich

Zastępstwa doktorantów

Wniosek o zwolnienie z praktyk nauczyciela akademickiego

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 08:02 - Natalia Turkiewicz