Wszystkie publikacje książkowe w Instytucie Filologii Angielskiej KUL JPII

Book publications

 

2017 Karolina Drabikowska, Marietta Izdebska, Anna Prażmowska (eds.) Form, Meaning and Function in Theoretical and Applied Linguistics. Cambridge Scholars Publishing.

 

2015 Robert Looby, Censorship, Translation and English Language Fiction in People's Poland. Brill Rodopi, Leiden and Boston.

 

2015 Aleksander Bednarski, Paweł Tomasz Czerniak, Maciej Czerniakowski (eds.) New Perspectives in Celtic Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

 

2014 Mark Ó Fionnáin, Translating in Times of Turmoil: Liam Ó Rinn's Irish Language Translations of Adam Mickiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin.

 

2014 Krzysztof Jaskuła Levels of interpretation in sound systems, Wydawnictwo KUL, Lublin.

 

2014 Grzegorz Maziarczyk The novel as book. Textual materiality in contemporary fiction in English. Studies in Literature and Culture Vol. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin

 

2014 Maria Bloch-Trojnar The mechanics of transposition. A study of action nominalisations in English, Irish and Polish. Wydawnictwo KUL, Lublin.

 

2014 Jolanta Szpyra-Kozłowska, Ewa Guz, Piotr Steinbrich, Radosław Święciński (eds.) Recent Developments in Applied Phonetics, Wydawnictwo KUL, Lublin.

 

2014 Eugeniusz Cyran and Jolanta Szpyra-Kozłowska, Crossing Phonetics-Phonology Lines, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

 

2014 Eugeniusz Cyran, Between Phonology and Phonetics. Polish Voicing, De Gruyter Mouton, Bernlin and New York.

 

2013 Urszula Niewiadomska-Flis (ed.), Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities, Studies in Literature and Culture vol. 10, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Maria Bloch-Trojnar, The mechanics of transposition. A study of action nominalisations in English, Irish and Polish, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Anna Bondaruk, Copular clauses in English and Polish. Structure, derivation and interpretation. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Magdalena Charzyńska-Wójcik, Text and Context in Jerome's Psalters. Prose Translations into Old, Middle and Early Modern English, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Grzegorz Maziarczyk, The Novel as Book. Textual Materiality in Contemporary Fiction in English, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Anna Bondaruk and Anna Malicka-Kleparska (eds.) Ambiguity. Multifaceted structures in syntax, morphology and phonology. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2013 Eugeniusz Cyran, Polish voicing. Between phonology and phonetics. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2012 Kamil Rusiłowicz, U progu eksplozji: kryzys tożsamości w prozie pokolenia lat siedemdziesiątychUniversitas, Kraków.

2012 Zofia Kolbuszewska (ed.), Thomas Pynchon & the (de)vices of global (post)modernity, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2012 Eugeniusz Cyran, Henryk Kardela and Bogdan Szymanek (eds.), Sound, Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann.  Wydawnictwo KUL, Lublin.

2012 Aleksander Bednarski, Inherent Myth. Wales in Niall Griffiths's Fiction, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2012 Maria Bloch-Trojnar and Anna Bloch-Rozmej (eds.) Modules and Interfaces.  Wydawnictwo KUL, Lublin.

2012 Sławomir Zdziebko, Issues in Scottish Vowel Quantity, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

2012 Barbara Klonowska, Zofia Kolbuszewska and Grzegorz Maziarczyk (eds.), Echoes of Utopia. Notions, Rhetoric, Poetics, Wydawnictwo KUL, Lublin. 

2012. Urszula Niewiadomska-Flis. The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films. Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

2011 Artur Bartnik, Noun Phrase structure in Old English. Quantifiers and other functional categories. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2011 Krzysztof Jaskuła (ed.) Formal and Historical Approaches to Celtic Languages. Wydawnictwo KUL, Lublin. (pdf of the book Jaskula_ed._LSCL7.prepublication)

2011 Urszula Niewiadomska-Flis, Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow's and Walker Percy's Fiction, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2011 Tomasz Niedokos, The Concept of English Culture in the Cultural Biographies of Peter Ackroyd, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2010 Wojciech Guz, Register variation and lexical innovation. A study of English nominalizations. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2010 Agnieszka Matysiak, The Backstage as the Diegetic Space in the (Neo)Gothic Dramas, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2010 Eugeniusz Cyran and Bogdan Szymanek (eds.), Verb structures. Between phonology and morphosyntax, Studies in Linguistics and Methodology 2. : Wydawnictwo KUL, Lublin

2010 Eugeniusz Cyran Complexity Scales and Licensing in Phonology. Mouton de Gruyter, Berlin.

2010 Bogdan Szymanek, A Panorama of Polish Word-Formation, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2010 Małgorzata Miciuła, (W)holes in the Eyes/l's. William Gaddis's The Recognitions from the Neo-baroque Perspective, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2009 Sławomir Wącior (ed.) Literary Liaisons: Text - Culture - Society. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2009 Maria Bloch-Trojnar (ed.) Perspectives on Celtic Languages, Lublin Studies in Celtic Languages Vol. 6, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2009 Aleksander Bednarski Konstruowanie przestrzeni. Walia w twórczości Nialla Griffithsa, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2008 Anna Bloch-Rozmej Melody in Government Phonology, Wydawdnictwo KUL, Lublin.

2008 Joanna Teske Philosophy in Fiction, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2008 Bogusław Marek Podręcznik do nauki brajla dla nauczycieli języka angielskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

2008 Bogusław Marek, W. Otrębski, B. Rodziewicz, T. Sękowski, M. Szubielska, M. Torój, A. Trojanowska-Bis Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin.

2008 Agnieszka Piskorska, Tomasz Krzeszowski,  Bogusław Marek Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji języka angielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli. Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

2008 Sławomir Wącior and Grzegorz Maziarczyk Literature and/in culture, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2008 Anna Bloch-Rozmej (ed.) Issues in Celtic Linguistics, Lublin Studies in Celtic Languages Vol. 5, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2007 Sławomir Wącior Explaining Imagism: The Imagist Movement in Poetry and Art, The Edwin Mellen Press: Lewiston (US), Queenston (Canada), Lampeter (UK).

2007 Zofia Kolbuszewska The Purloined Child: American Identity and Representations of Childhood in American Literature 1851-2000, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2006 Maria Bloch-Trojnar Polyfunctionality in Morphology. A Study of Verbal Nouns in Modern Irish, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2006 Krzysztof Jaskuła Ancient Sound Changes and Old Irish Phonology,. Wydawnictwo KUL, Lublin.

2005 Aidan Doyle and Edmund Gussmann An Ghaeilge. Podręcznik Języka Irlandzkiego, Wydanie drugie. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

2005 Grzegorz Maziarczyk The Narratee in Contemporary British Fiction: A Typological Study. TN KUL, Lublin.

2004 Aidan Doyle and Edmund Gussmann A Reverse Dictionary of Modern Irish. Lublin Studies in Celtic Languages, vol 2. Wydanie drugie. Folium, Lublin.

2004 Anna Bondaruk PRO and Control in English, Irish and Polish - A Minimalist Analysis, Wydawnictwo KUL, Lublin.Bondaruk.zip Bondaruk.zip (994.97 KB)

2004 Sławomir Wącior Modernist Mutations - The Morphology of the Imagist Poem: Context - Text - Intertext, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2003 Eugeniusz Cyran Complexity Scales and Licensing Strength in Phonology, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2003 Konrad Klimkowski Warsztaty Translatorskie III / Workshop on Translation III, Towarzystwo Naukowe KUL / Slavic Research Group, University of Ottawa, Lublin / Ottawa (współredaktorzy: Richard Sokoloski i Henryk Duda).

2002 Sławomir Wącior Petals on a Wet Black Bough - Poezja Imagistyczna Angielskiego Modernizmu, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2002 Bogdan Szymanek A Bibliography of English Word-Formation (1960-2000), Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity, Prešov (współautor: Pavol Štekauer).

2001 Aidan Doyle Irish, Languages of the World / Materials 201, Lincom Europa, Muenchen.

2000 Zofia Kolbuszewska The Poetics of Chronotope in the Novels of Thomas Pynchon, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

1999 Bogusław Marek Happy English. EPIDEIXIS. Lublin.

1999 Bogusław Marek Crazy English. EPIDEIXIS. Lublin.

1998 Edmund Gussmann and Bogdan Szymanek (eds.) PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Sixth Conference of the Polish Association for the Study of English, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1998 Eugeniusz Cyran (ed.) Structure and Interpretation. Studies in Phonology. PASE Studies and Monographs, Volume 4, Folium, Lublin.

1998 Anna Bondaruk Comparison in English and Polish Adjectives. A Syntactic Study. PASE Studies and Monographs, Volume 6, Folium, Lublin.

1998 Anna Bloch-Rozmej Element Interactions in Phonology. A Study in Connemara Irish, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1997 Eugeniusz Cyran Resonance Elements in Phonology. A Study in Munster Irish. PASE Studies and Monographs, Volume 3, Folium, Lublin.

1997 Aidan Doyle and Edmund Gussmann An Ghaeilge. Podręcznik Języka Irlandzkiego, Wydanie II, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1997 Grzegorz Kleparski Theory and Practice of Historical Semantics: The Case of Middle English and Early Modern English Synonyms of GIRL/YOUNG WOMAN, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1996 Henryk Kardela (UMCS) and Bogdan Szymanek (KUL) (eds.) A Festschrift for Edmund Gussmann from His Friends and Colleagues, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1996 Aidan Doyle and Edmund Gussmann A Reverse Dictionary of Modern Irish, Folium, Lublin.

1995 Edmund Gussmann (ed.) Licensing in Syntax and Phonology. PASE Studies and Monographs, Volume 1, Folium, Lublin.

1994 Edmund Gussmann (KUL) and Henryk Kardela (UMCS) (eds.) Focus on Language. Papers from the 2nd Conference of the Polish Association for the Study of English, Kazimierz '93, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin.

1992 Aidan Doyle Noun Derivation in Modern Irish. Selected Categories, Rules and Suffixes, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1991 Aidan Doyle and Edmund Gussmann An Ghaeilge. Podręcznik do Nauki Języka Irlandzkiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1990 Sławomir Wącior Strategies of Literary Communication in the Poetry of Thomas Traherne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1990 Grzegorz Kleparski Semantic Change in English: A Study of Evaluative Developments in the Domain of HUMANS, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1990 Henryk Kardela (UMCS) and Grzegorz Kleparski (KUL) Approaching Diachronic Semantics: A Componential Versus Cognitive Account. Umea Papers in English, Volume 12, Papers in Umea English, Umea.

1989 Bogdan Szymanek Introduction to Morphological Analysis, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

1988 Anna Malicka-Kleparska Rules and Lexicalisations. Selected English Nominals, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1988 Bogdan Szymanek Categories and Categorization in Morphology, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1988 Bogdan Szymanek A Bibliography of Morphology, 1960-1985, John Benjamins, Amsterdam (współautor: Robert Beard).

1988 James Fife Functional Syntax. A Case Study in Middle Welsh, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin

1987 Bogusław Marek The Pragmatics of Intonation. Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1987 Adam Pasicki Temporal Adverbials in Old and Middle English, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1987 Edmund Gussmann (ed.) Rules and the Lexicon. Studies in Word-Formation. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1986 Grzegorz Kleparski Semantic Change and Semantic Components: An Inquiry into Pejorative Developments in English, Friedrich Pustet Verlag, Regensburg.

1985 Edmund Gussmann (ed.) Phono-Morphology. Studies in the Interaction of Phonology and Morphology, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

1985 Bogdan Szymanek English and Polish Adjectives: A Study in Lexicalist Word-Formation, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017, godz. 13:54 - Monika Tokarczyk