Kierunki badań prowadzonych w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego

  • Kanoniczny proces sporny - elementy strukturalne i proceduralne
  • Kanoniczne procesy małżeńskie: o nieważność małżeństwa (w tym dokumentalny), o separację, super rato, o domniemaną śmierć współmałżonka
  • Zasady procesowe w sądownictwie kościelnym
  • Pojęcie kanonicznego procesu sądowego
  • Dowodzenie wad zgody małżeńskiej - aspekty praktyczne i teoretyczne

 

 

Autor: Marta Greszata
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2012, godz. 12:23 - Marta Greszata-Telusiewicz