INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

 

Szanowni Państwo Doktoranci Seminarium z Kościelnego Prawa Procesowego,

Zamieszczoną poniżej ankietę należy wypełnić do dnia 30 czerwca 2017.

Wypełnioną ankietę należy:

- przesłać w formie eletronicznej na adres e-mail Kierownika Katedry,

- wydrukować, podpisać i przekazać Kierownikowi Katedry.

 

ANKIETA_DOKTORANTA.docx

 

 

Tezy dla doktorantów z dyscypliny podstawowej:

 

1. Pojęcie i rodzaje procesów kanonicznych

2. Pojęcie i rodzaje stron w procesie kanonicznym

3. Urzędy w sądownictwie kościelnym

4. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa w ujęciu dynamicznym

5. Kanoniczny proces dokumentalny o nieważność małżeństwa

6. Kanoniczne sprawy o domniemaną śmierć współmałżonka

7. Postępowanie super rato

8. Kanoniczne procedury separacyjne

9. Zasada kontradyktoryjności w systemie kanonicznego prawa procesowego

10. Zasada dwustronności w systemie kanonicznego prawa procesowego

11. Zasada równości stron w systemie kanonicznego prawa procesowego

12. Zasada kolegialności w systemie kanonicznego prawa procesowego

13. Zasada litispendencji w systemie kanonicznego prawa procesowego

14. Zasada litiskontestacji w systemie kanonicznego prawa procesowego

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 11:16 - Marta Greszata-Telusiewicz