x

Pracownicy Katedry

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

 

 

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak, adiunkt, sekretarz

Ks. dr Wojciech Witkowski, asystent

 

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

Mgr lic. Aleksandra Rybaczek, doktorant

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 09:56 - Magdalena Sawa