Konsultacje pracowników Katedry Kościelnego Prawa Procesowego:

 

 W okresie sesji egzaminacyjnej i urlopów pracowniczych po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mail.

  

 

Kierownik:  Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Plan zajęć

  

Asystenci:
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Plan zajęć

 

Ks. dr Wojciech Witkowski

Plan zajęć

 

 

Uwaga

Konsultacje pracowników odbywają się w dotychczasowych terminach drogą e-mailową i telefoniczną

Zachęcamy do korzystania 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, godz. 20:31 - Marta Greszata-Telusiewicz