Informacje dla studentów

 

 

Informacja dla magistrantów seminarium z kościelnego prawa procesowego

 

TEZY NA EGZAMIN MAGISTERSKI

1.      Pojęcie i rodzaje procesów kanonicznych.

2.      Pojęcie, zakresy i rodzaje właściwości sądowej.

3.      Pojęcie, rodzaje i stopnie trybunałów kościelnych.

4.      Pojęcie wikariusza sądowego i sędziego kościelnego.

5.      Pojęcie audytora i relatora.

6.      Pojęcie i zadania rzecznika sprawiedliwości.

7.      Pojęcie i zadania obrońcy węzła.

8.      Pojęcie i zadania notariusza.

9.      Pojęcie i rodzaje stron procesowych.

10.  Pojęcie pełnomocnika oraz pojęcie i rodzaje pełnomocnictwa.

11.  Pojęcie i zadania adwokata.

12.  Etapy postępowania sądowego w ujęciu dynamicznym.

13.  Struktura skargi powodowej.

14.  Przyjęcie skargi z mocy samego prawa.

15.  Możliwości odrzucenia i oddalenia skargi powodowej.

16.  Pojęcie oraz sposoby i rodzaje ustalenia formuły sporu.

17.  Ogólny mechanizm etapu dowodzenia.

18.  Rodzaje środków dowodowych.

19.  Oświadczenia stron.

20.  Pojęcie i rodzaje dokumentów.

21.  Pojęcie i rodzaje świadków.

22.  Pojęcie i rodzaje biegłych.

23.  Wizja lokalna i oględziny sądowe.

24.  Pojęcie, rodzaje i struktura domniemań.

25.  Przebieg dyskusji sprawy.

26.  Procedura dyskusji sędziowskiej przed wydaniem wyroku.

27.  Elementy formalne wyroku.

28.  Apelacja.

29.  Querela nullitatis.

30.  Restitutio in integrum.

 

 

 

Autor: Marta Greszata
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, godz. 07:59 - Marta Greszata-Telusiewicz