Przewodniczący:

Piotr Trociuk

E-mail: piotr.trociuk@wp.pl

 

 

Członkowie Komisji Grantowej:

Maria Zdanowicz

Paulina Pomajda

Natalia Skrok

Mykhailo Hafych

Weronika Chomiarczuk

 

Komisja Grantowa odpowiedzialna jest za Fundusz Grantowy i jego dysponowanie. Tym samym Komisja zajmuje się organizacją konkursu grantowego. Członkowie przyjmują Wasze wnioski o dofinansowanie, oceniają je pod względem formalnym i merytorycznym oraz wydają decyzje grantowe. Do ich zadań należy również weryfikacja rozliczeń finansowych z tego w jaki sposób zostały wykorzystane przyznane środki.

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020, godz. 15:02 - Piotr Trociuk