W załącznikach znajdują się wzory wniosków na których należy składać podania o przyznanie środków. 

 

WNIOSKI

 

1. Wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

 

2. Wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej i podróży służbowej.

 

3. Wniosek o przyznanie środków na realizacje przedsięwzięcia.

 

WZÓR

 

1. Wzór sprawozdania finansowego z realizacji grantów.

 

 

 

UWAGA!

PRZED DOKONANIEM JAKIEGOKOLWIEK ZAKUPU,, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GRANTOWEGO, PROSZĘ O KONTAKT Z USS, PONIEWAŻ NIEKTÓRE ZAKUPY RZECZY BĄDŹ USŁUG MUSZĄ BYĆ DOKONANE ZA POŚREDNICTWEM KUL.

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2020, godz. 10:41 - Piotr Trociuk