Istotne znaczenie dla specyfiki pracy i dorobku katedry miały osoby zatrudnione na przestrzeni jej trwania[1]:

 

  • dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (1998-2006)
  • prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (2000-2002)
  • ks. dr Zbigniew Iwański (2001-20013)
  • dr Agnieszka Jaworska (2002-2014)
  • mgr inż. Tomasz Petkowicz (2004-20012)
  • dr Klemens Płeczkan (2004-2005)
  • dr hab. Czesław Kępski (2005-2006)
  • dr Piotr Magier (2007-2017)
  • dr Agnieszka Linca-Ćwikła (2008-2014)

 

 

[1] Pracownicy zostali wymienieni w kolejności zatrudnienia w Katedrze Pedagogiki Ogólnej; stopnie i tytuły naukowe podane na stan z dnia 23.03.2016r.; w nawiasach podano okres zatrudnienia w katedrze.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 13:01 - Marek Jeziorański