Mgr Angelika Lenart

 

 

Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej, mediator sądowy i pozasądowy. Magister Pedagogiki Specjalnej (2017 - KUL). Obecnie doktorantka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół działalności społeczno-pedagogicznej w pracy socjalnej, co również uczyniłam przedmiotem moich badań.

 

Mgr Magdalena Jabłońska

Mgr Magdalena Jabłońska- pedagog specjalny, doradca zawodowy, psycholog, psycholog
transportu i psychodietetyk. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w
Warszawie. Na co dzień pracuję jako psycholog, terapeuta, trener.
Zainteresowania naukowe:
- wykluczenie społeczne, profilaktyka społeczna, system wsparcia społecznego,
- resocjalizacja osób dorosłych, problematyka penitencjarna,
- aktywizacja zawodowa i społeczna, znaczenie pracy w życiu człowieka,
- doradztwo zawodowe w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Mgr Katarzyna Malesa

 

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcji opiekuńczo – wychowawczej niani. Skupiam się na jej realizacji w Polsce. Zgłębiając temat badawczy wychodzę poza zakres pedagogiki ogólnej i korzystam z dorobku  m.in. pedagogiki opiekuńczej, rodziny, historii wychowania.

 

Ks. mgr Dariusz Konopko

 

Ks. mgr Dariusz Konopko - kapłan diecezji ełckiej od 2010 roku. Magister Teologii (2010 - UWM) i magister Pedagogiki (2016 - KUL). Obecnie doktorant Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się katechizacją dzieci, obecnie dzieci przedszkolnych. Zainteresowania naukowe to współpraca szkoły i rodziny w myśli Jana Pawła II, wychowanie w ujęciu Jana Pawła II, pedagogika integralna, personalistyczna oraz filozofia wychowania. Interesuje się muzyką.

mgr Małgorzata Stachniak

 

 

Mgr Monika Szuryga-Kołacz

Interesuję się problemami współczesnej rodziny szczególnie w zakresie takich zagadnień jak: aborcja, eutanazja, dehumanizacja życia ludzkiego, wybrane uzależnienia fizjologiczne czy psychiczne, dlatego też przedmiotem, problemem głównym badań uczyniłam stosunek chrześcijańskiego wychowania moralnego wobec  nihilizmu i cywilizacji śmierci.
   

Ks. Mgr Oleg Zharuk

Jestem doktorantem III roku dziennych studiów doktoranckich. Moje zainteresowania dotyczą pedagogiki ogólnej, personalistycznej oraz chrześcijańskiej. Będąc już księdzem, zainteresowałem się problematyką wychowania i formacji w seminariach duchownych. To obecnie jest przedmiotem moich badań.
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018, godz. 11:29 - Marek Jeziorański