Najistotniejsze publikacje pracowników katedry to m.in.:

 

  1/ publikacje monograficzne: 

 

 

Marek Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 291.

  Marian Nowak, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 651.
     
 

Marian Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, ss. 583.

  Marian Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: RW KUL 1999, ss. 637.
     
 
 

Marian Nowak, Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej,Lublin: Pracownia Poligraficzna S.H.K."Zawisza"1995, ss. 158.

   

Marian Nowak, 'Giovinezza' ed 'autoformazione' secondo Romano Guardini,Roma: Editrice Gregoriana 1989, ss. 308.

 

 

 2/ prace pod redakcją: 

 • Nowak, T. Kukołowicz (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne,Lublin, 1997, ss. 404.
 • Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin: RW KUL 2000, ss.188.
 • Nowak, T. Ożóg - A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, ss. 564.
 • Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca .... Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, Lublin: Instytut Wyższej Kultury Religijnej 2004, ss. 466.
 • Marchel, M. Nowak (red.), Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ 2004, ss. 316.
 • Nowak, C. Kalita (red.), Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska: PWSZ 2005, ss. 486.
 • Kubinowski, M. Nowak (red. n.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006, ss. 232.
 • Jaworska, B. Kasprzak, M. Nowak, A. Wojnarowska, M. Stanowski (red.), Od teatru do terapii.Tom I: Między teorią a praktyką, Lublin: Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku 2006, ss. 180.
 • Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007, ss. 710.
 • Konovaluk, M. Nowak (red.), Praca - etos - wychowanie, Biała Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II (Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC) 2007, ss. 268.
 • Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium 2010, ss. 444.
 • Magier, A. Łuczyński, Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przedszkoli, Radom: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 2012, ss. 210.
 • Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio (red), Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: TN KUL 2012, ss. 383.
 • Bis, K. Braun, M. Jeziorański (red.), Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem… . Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, nr 19, Lublin: ACDEMICON 2015, ss. 421.
 • Rynio, K. Braun, M. Jeziorański, Iwona Szewczak (red.), Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, Lublin: Episteme 2015.
 • Dudzikowa, M. Nowak (red.), O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 230.
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 16:27 - Marek Jeziorański