Najważniejsze konferencje katedry to m.in.:

 

 

kul_plakat_2019_KONFA_MIEDZY  
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej, Lublin, 22-23.10.2019  
 *****  
   
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Od teorii do praktyki, Lublin, 11.04.2018  
 *****  
 

17-19.10.2016.

Jubileuszowa Konferencja naukowa pt. "Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji"

 

 *****

 

 
 

30.03.-02.04. 2016.

XXVIIIe COLLOQUE DE l’Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l’Éducation (ACISE-FIUC) pt. Justice et miséricorde. Dans l’éducation et l’école contemporaines

 

***** 

 
 

15-20.09.2014.  

XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów pt. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem...

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

13. 04.2015.

Program Trinational (DE-FR-PL) System pomocy i integracji społecznej we Francji, Niemczech i Polsce. Studium porównawcze

 

***** 

 
 

27-29.05.2013

Aksjologiczne orientacje w pedagogice

 

***** 

 

 

 

 

  • 11-14. 06.2007. Dąbrowica k/Lublina. Organizacja Konferencji Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN nt.: Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej.
  • 21-24 04.2006. Lublin. Organizacja Międzynarodowego Spotkania i Konferencji ACISE nt.: Wkład uniwersytetów katolickich w przemiany społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • 05. 03. 2005. Lublin. Współorganizacja z Instytutem Edukacji Narodowej Fundacji Servire Veritati, III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców, konferencji nt.: Jak kształtować charakter młodzieży?
  • Współorganizacja I., II. i III. Międzynarodowej Konferencji Arteterapii we współpracy z Fundacją Nieprzetartego Szlaku w KUL w dniach 30 listopada-2 grudnia 2005, 2006, 2007, 2008 nt.: Od teatru do terapii.
  • 12-14. 09. 2002. Lublin. Konferencja poświęcona Stefanowi Kunowskiemu  (1909-1977) w XXV rocznicę jego śmierci, nt.: W trosce o integralne wychowanie.
  • 11-12. 12. 1998. Lublin. Konferencja Naukowa nt.: Wychowanie - Kultura - Chrześcijaństwo.
  • 23-25. 05.1996. konferencja pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej PAN w Dąbrowicy k/Lublina nt.: Problemy aksjologiczne w pedagogice ogólnej; wygłoszony referat: Od kontestacji do powrotu problematyki aksjologicznej w pedagogice ogólnej.
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 11:19 - Marek Jeziorański