W 1981 r. powstała Katedra Pedagogiki i Dydaktyki Ogólnej, którą kierowała w latach 1981-2000 prof. dr hab. Teresa Kukołowicz. W 1998 r. Katedra zmieniła nazwę na: Katedra Pedagogiki Ogólnej a jej kierownikiem od 2000 r. jest ks. prof. dr hab. Marian Nowak.

 

 

    Duże zasługi w wypracowaniu modułu pracy i ustaleniu obszaru badań katedry mają zwłaszcza Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) oraz Stefan Kunowski (1909-1978), którego koncepcji wychowania integralnego poświęca się szczególną uwagę w ramach swoistej kontynuacji jego pedagogicznych poszukiwań, czasami już spotykanych pod nazwą pedagogiki lubelskiej. Wartościowe próby wypracowania specyfiki pedagogiki ogólnej i jej relacji zwłaszcza do teorii wychowania, jak również ujęcia wychowania jako pomocy w samowychowaniu - podejmowała Teresa Kukołowicz (1925-2014). Przez obecnego kierownika katedry - Mariana Nowaka rozwijane są badania dotyczące metodologii pedagogicznej oraz fundamentów pedagogiki: jej ontologicznych, antropologicznych i aksjologicznych podstaw, jak również te związane z dyscyplinami podstawowymi pedagogiki: filozoficznymi, psychologicznymi i społecznymi podstawami wychowania.

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2016, godz. 09:48 - Marek Jeziorański