autor: IKoзак, В. Парпан  

 

tytuł: Екологічна лісова комп’ютерна модель FORKOME

wydawnictwo: ВДВ ЦІТ
miejsce wydania: Івано-Франківськ
data wydania: 2006
liczba stron: 207
numer ISBN: 966-940-188-6

 

flaga-wielkiej-brytanii.png  flaga-ukrainy.png

SPIS TREŚCI

Wstęp

5

Rozdział 1. Komputerowy leśny model jako system informacyjno-prognostyczny

 

9

1.1. Metodologiczne zasady modelowania

9

1.2. Сharakterystyka modeli gapowych

17

1.3.Ogólny opis modelu  FORKOME

23

Rozdział 2. Struktura  modelu  FORKOME

32

2.1. Blok cenotyczny

32

2.1.1.Wzrost drzew (Growth)

32

2.1.2.Śmiertelność drzew (Death)

35

2.1.3.Odnowienia (Birth)

36

2.1.4.Wycinanie drzew (Felling)

38

2.2. Blok ekologiczny

40

2.2.1. Światło (Light)

40

2.2.2. Temperatura (Temperature)

42

2.2.3. Wilgotność  (Humidity)

43

2.2.4. Indeks miejsca  (Site Index)

45

Rozdział 3. Parametryzacja modelu

45

3.1. Parametry gatunków drzew

47

3.2. Parametry ekologiczne

51

Rozdział 4. Аnаlіza modelu

55

4.1. Аnаlіza dodanych do modelu danych z powierzchni w Beskidach

55

4.2. Аnаlіzadziałań modelu FORKOME w języku DELPHI

65

4.3. Weryfikacja modelu w Beskidach

72

4.4. Analiza wrażliwości parametrów modelu

73

4.5. Sprawdzanie modelu w gapach o różnych rozmiarach

75

Rozdział 5. Prognozowanie z zastosowaniem modelu  FORKOME w kontroli

 

78

5.1. Skład gatunkowy drzew

78

5.1.1. Las bukowy

78

5.1.2. Las jodłowy

80

5.1.3. Las świerkowy

83

5.2. Biomasa drzew

84

5.2.1. Las bukowy

84

5.2.2. Las jodłowy

87

5.2.3. Las świerkowy

88

5.3. Liczebność drzew

88

5.3.1. Las bukowy

88

5.3.2. Las jodłowy

91

5.3.3. Las świerkowy

92

Rozdział 6. Prognozowania w warunkach zmian klimatycznych

94

6.1. Klimat ciepły i wilgotny

94

6.2. Klimat ciepły i suchy

95

6.3. Klimat zimny i wilgotny

96

6.4. Klimat zimny i suchy

97

Rozdział 7. Prognozowanie cięć

100

Rozdział 8. Prognozowanie odnowienia lasów na miejscu świerkowych nasadzeń

 

108

8.1. Naturalne odnowienie

108

8.2. Odnowienie z podsadką buka i jodły

110

Rozdział 9. Prognozowania zmian wydziałów leśnych

112

Rozdział 10. Prognozowanie zmian masywów leśnych

121

Rozdział 11. Prognozowanie korelacji

131

11.1. Autokorelacja

131

11.2. Korelacja krzyżowa

140

Rozdział 12. Potencjalne kierunki rozwoju  modelu FORKOME

149

Załączniki

153

Literatura

188

Ukraińsko – Angielsko – Polski  słownik  terminów

197

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2013, godz. 11:23 - Adam Stępień