autor: I.Kozak, V.V. Menshutkin, R.Z. Klekowski

 

tytuł: Modelowanie Elementów Krajobrazu
wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
miejsce wydania: Lublin
data wydania: 2003
liczba stron: 190
numer ISBN: 83-7306-137-1

 

flaga-wielkiej-brytanii.png   

SPIS TREŚCI

Table of Contents                                                                     

6

Wstęp

7

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

1. Metodologiczne podstawy modelowania

9

2. Model bilansowy.

21

2.1. Schematy blokowe modelu bilansowego.

21

2.2. Przykłady zastosowania modelu.

25

3. Model FORKOME jako przykład modelu płatowego.

29

3.1. Specyfika modeli płatowych.

29

3.2. Struktura modelu FORKOME.

33

3.3. Przykładowe zastosowanie modelu FORKOME.

40

3.4. Perspektywy rozwoju  modelu.

43

4. Modelowanie z zastosowaniem automatów komórkowych.

47

4.1. Podstawowe pojęcia.

47

4.2. Modelowanie krajobrazów za pomocą aparatu automatów komórkowych na przykładzie Bieszczad  

 

55

5. Potencjalne kierunki dalszego rozwoju modelowania krajobrazu.

63

6. Modelowanie krajobrazowe jako podstawa do podejmowania decyzji społeczno-administracyjnych  

 

67

CZĘŚĆ DRUGA

 

Wprowadzenie.

71

7. Model Pierśnica – wysokość drzewa DIAMHIGH.

75

8. Model obliczeń parametrów drzew TREEPAR.

83

9. Uproszczony model systemu leśnego FOREST.

87

10. Uproszczony model STOCHASTIC.

91

11. Model losowy wzrostu - GRASS.

95

12. Model krajobrazowy oparty na metodzie automatów komórkowych – LANDSCAPE.  

 

99

Literatura.

113

Rysunki.

123

Dodatek A: Pełny wydruk  programu KRAJOBRAZ.

173

Dodatek B: Instrukcja uruchamiania programów na CD.

187

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 14:54 - Adam Stępień