Publikacje w recenzowanych czasopismach w WEB of SCIENCE i SCOPUS


 1. Kozak I., Balaniuk I., Selenko D., Balaniuk S., Kozak H. 2019. Traditional village system – case study from the Krempna commune (Poland). Ekologia (Bratislava) 38(1): 87–100.

 2. Kociuba P., Kozak I., Perzanowski K., Klich D., Kozak H., Stępień A. 2015. Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland), Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia p. 68 - 74.

 3. Kozak I., Perzanowski K., Parpan T., Kociuba P., Klich D. 2015. Forecasting of the dynamics of beech and fir forests of Polish Bieszczady and Ukrainian Beskydy under the influence of climatic changes, Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia s. 94 - 102.

 4. Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ecology (Bratislava). 33, (4): 391–400.

 5. Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecology (Bratislava), 33, (1): 16-25.

 6. Zajączkowski, J., Brzeziecki, B., Perzanowski, K., Kozak, I. 2013. Impact of potential climate changes on competitive ability of main forest tree species in Poland [Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce]  Sylvan Nr 4. 2013. S. 253- 262.

 7. Kozak I., Mikusiński G., Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modeling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science. 58. (10): 436–445.

 8. Kozak I., Kozak H. 2012. Selective forest cutting using the FORKOME computer model. Ecology (Bratislava). 31. (2): 195–209.

 9. Kozak I., Parpan V., Potaczala G., Kozak H., Zawadzki A. 2007. Natural forest regeneration in spruce monocultures in the Ukrainian Beskids - prognosis by FORKOME model. Journal of Forest Science. 53, (4): 162-169

 10. Perzanowski K., Olech W., Kozak I. 2004. Constraints for establishing a meta-population of the European bison in Ukraine. Biological Conservation.120 (3): 345-353.

 11. Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2003. Modelling of beech forest dynamics in the Bieszczady Mountains in response to climate change. Ecology (Bratislava). 22. (2): 152-161.

 12. Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G., 2002. Computer simulation of fir forest dynamics in Bieszczady Mountains in response to climate change. Journal of Forest Science. 48 (10): 425-431.

 13. Kozak I., Menshutkin V., 2001. Prediction of beech forest succession in Bieszczady Mountains using. a computer model. Journal of Forest Science. 47, 8: 333-339.

 14. Kozak I., Menshutkin V., 2001. Investigation of Spruce forest dynamics in Bieszczady Mountains using a computer modelling. Ecology (Bratislava). 20 (4): 371-378.

 15. Akimov I. Kozak I., Kryzanivskij V., Perzanowski K. 2001. Long – Term population records – a crucial factor for the success of the re-establisment of European Bison (Bison bonasus) population in Ukraine. Ecology (Bratislava). 20. Supplement 2: 57-62.

 16. Kozak I. Holubets M. 2001. Biomass production and productivity in oak forests of the Eastern Carpathians in relationship with stands age. Ecology (Bratislava). 20 (3): 301-309.

 17. Kozak I. 2000. Biomass of forest and meadow in the Eastern Carpathians. Ecology (Bratislava). 19 (1): 23-26.

 18. Kozak I., Holubets M. 2000. Biomass in beech and spruce forests in the Ukrainian Carpathians. Folia Forestalia Polonica, Series A. Forestry, (Poland). 2000, Number 42, P. 6-14.

 19. Kozak I., Menshutkin V 2000. An investigation of forest succession in Bieszczady Mountains using a computer model. Folia Forestalia Polonica, Series A. Forestry, (Poland). 2000, Number 42, P. 67-81.

 20. Kozak I. 1999. Recreation-induced changes in the spruce ecosystem components Biology Bulletin Volume 26, No 6, P. 582-585.

 21. Kozak I., Menshutkin V. V. 1999. Computer simulation of forest ecosystem dynamics Biology Bulletin Volume 26, No 6, P. 586-592.

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 10:38 - Adam Stępień