ibidem_1  Redakcja: Jarosław K. Cybulak, Paulina Dąbrosz, Szczepan Kowalik

 Rok: 2003

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 83-7222-170-7

 

 ARTYKUŁY:

 

 1. Jarosław K. Cybulak, Krzysztof Kołodziejczyk, Przydatność zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie – Oddział w Kraśniku do badań genealogicznych

 

 2. Paulina Dąbrosz, Miejsce Polski w Europie według Adama Jerzego Czartoryskiego na podstawie pism z lat 1776-1815

 

3. Marcin Baranowski, Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego

 

4. Sławomir Kuczek, Wojciech Sowiński (1805-1880). Szkic do portretu kompozytora

 

5. Dawid Keller, Wydział Kolejowy Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku (1921-1922)

 

6. Łukasz Mulak, Wojna U-bootów 1939-1945 – co pozostało?

 

7. Karol Zieliński, Analiza posttotalitarnej rzeczywistości Europy Środkowo-Wschodniej w świetle metodologii postkolonialnej krytyki

 

MATERIAŁY:

 

Wykaz ważniejszych linii kolejowych normalnotorowych zbudowanych w Polsce w latach 1918-1939 – oprac. Dawid Keller

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

„Karta”, 38(2003) – Jarosław K. Cybulak

 

KRONIKA:

 

Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2001 – listopad 2003) – oprac. Szczepan Kowalik

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 12:16 - Łukasz Pasim