ibidem_8

 

 Redakcja: Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura

 Rok: 2011

 Wydawnictwo: Werset

 ISSN 1732-6621

 

 

 ARTYKUŁY:


 1. Tomasz Ramian, Opis Egiptu oraz warsztat historyczny Herodota ukazane w księdze II Dziejów


 2. Adam Pawłowski, Jerzy II Rakoczy i wojsko siedmiogrodzkie podczas „potopu szwedzkiego” w świetle pamiętnika Hugues’a de Terlona


 3. Ewelina Lilia Polańska, Pożegnanie z Polską w Poturzynie, czyli dzieje przyjaźni Fryderyka Chopina i Tytusa Woyciechowskiego w świetle korespondencji

 

4. Jakub Chmiel, Przewrót majowy 1926 roku w Polsce w świetle prasy lubelskiej


5. Ewelina Romańczuk, Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie przejściowym w Zamościu. Listopad 1942–styczeń 1944


6. Dariusz Miącz, Polskie podziemie niepodległościowe wobec oddziału AL „Cienia” na terenie Inspektoratu Puławskiego AK (luty - lipiec 1944)

RECENZJE I OMÓWIENIA:


Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, tłum. Joanna Hashold, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 640 s. – Anita Taźbierska


Sławomir Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań: Zysk i S-ka, 2010, 758 s. – Artur Sitarski

KRONIKA:


Pamięci Janusza Krupskiego (1951–2010), kolegi i prawego człowieka – Eugeniusz Niebelski


Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń-grudzień 2010 r.) – oprac. Redakcja „Ibidem”

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 12:05 - Łukasz Pasim