ibidem_3  Redakcja: Justyna Dudek, Joanna Rycerz, Andrzej Gładysz

 Rok: 2006

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 83-7222-273-8

 ISSN 1732-6621

 

 ARTYKUŁY:

 

 1. Agnieszka Brzeska, Klejnoty w wyprawie ślubnej Katarzyny Jagiellonki (1562)

 

 2. Agnieszka Olkowicz, Arystokratka polska w podróży po Europie


 3. Dawid Keller, Związek Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Śląsku do czasu wybuchu III powstania (1919 – maj 1921)

 

MATERIAŁY:

 

List Winstona Churchilla do matki. Kuba, 6 grudnia 1895 roku – oprac. Marcin Chrapowicki

 

Ewidencja Kompanii Ozdrowieńców w Lublinie (Genesen-Kompanie Lublin) w latach 1942-1944 – wybór źródeł – oprac. Łukasz Mulak

 

Uzupełnienie do tekstu zamieszczonego w tomie II rocznika „Ibidem” – oprac. Jarosław K. Cybulak

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006 – Agata Stolarz

 

KRONIKA:

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej PRL – życie ściśle kontrolowane, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, 23 listopada 2005 r. - Justyna Dudek, Joanna Rycerz

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Wojskowości – Andrzej Gładysz

 

Dzieje i kultura Europy Środkowowschodniej – Zbigniew Piłat

 

Kalendarium z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL JP II (listopad 2004 – listopad 2005) – oprac. Justyna Dudek

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 12:30 - Łukasz Pasim