Redakcja: Ilona Kowalczyk, Sara Roda, Andrzej Gładysz

 Rok: 2009

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 978-83-7222-377-7

 ISSN 1732-6621


 ARTYKUŁY:


 1. Sebastian Długoborski, „Pokochałem go, zabrałem ze sobą jego bogów”. Sakralne trofea wojenne władców asyryjskich

 

 2. Łukasz Kozicki, Aristeas z Prokonnezu na krańcach świata

 

 3. Mariola Sobolewska, Resakralizacja świątyni w 1 Mach 4, 36-59

 

4. Grzegorz Wojciech Majewski, Proces nieszawski husytów (1480) w świetle dokumentacji kościelnej – morfologia, struktura i treść zeznań

 

5. Przemysław Krotla, Prace budowlane w królewskich Rakowicach i Zwierzyńcu w latach trzydziestych XVI wieku

 

6. Katarzyna Goluch, Żydzi w dokumentach Metryki Koronnej w czasach panowania króla Zygmunta Augusta

 

7. Paulina Kusz, Wątek ukraiński w biografii profesora Stanisława Łosia

 

8. Daniel Chraniuk, Włosi na froncie wschodnim w oczach Niemców

 

9. Jakub Mamcarczyk, Działalność Stefana Kisielewskiego w Związku Kompozytorów Polskich w latach 50. i 60. XX wieku

 

MATERIAŁY:

 

Sytuacja w Królestwie Polskim i Galicji po podpisaniu traktatu brzeskiego 9 lutego 1918 roku oczami studenta Politechniki Warszawskiej – oprac. Sara Roda

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

Elżbieta Kawecka, W salonie i w kuchni. Opowieści o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Poznań 2008 – Agata Stolarz

 

KRONIKA:

 

Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie – Sara Roda

 

Relacja z sesji naukowej Władza i władca na starożytnym Bliskim Wschodzie – Sebastian Gralewski

 

Sprawozdanie z konferencji Gorąca Historia Zimnej Wojny – Michał Wolski

 

Kolejny rok z działalności Sekcji Historii Wojskowości – Andrzej Gładysz

 

„Wiedza o polityce” Specjalizacja na studiach historycznych pierwszego stopnia – Jacek Chachaj

 

Kalendarium z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń – grudzień 2008 r.) - oprac. Dominika Lipska i Andrzej Gładysz


Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, godz. 14:34 - Łukasz Pasim