ibidem_2

 Redakcja: Jarosław K. Cybulak, Paulina Dąbrosz, Szczepan Kowalik

 Rok: 2004

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 83-7222-213-4

 ISSN 1732-6621

 

 ARTYKUŁY:

 

 1. Paweł Sokołowski, Elementy architektoniczne w herbach miast Mazowsza do 1795 roku

 

 2. Marcin Baranowski, Jak rodzili się bohaterowie? Czynniki kształtujące podstawy postawy żołnierzy epoki napoleońskiej. Zarys problematyki

 

3. Dawid Keller, Działalność inwestycyjna województwa śląskiego w sferze kolei lokalnych – przyczynek do monografii

 

4. Łukasz Mulak, Akcje bojowe żołnierzy AK przeprowadzone w majątkach Kozice Dolne (16 III 1944) oraz we Wrzelowie i Zagłobie (24 IV 1944)

 

5. Szczepan Kowalik, Kilka uwag do biografii Karola Zbyszewskiego (1904-1990)

 

6. Paulina Dąbrosz, To Francyja, Panie...


MATERIAŁY:

 

Referaty Koła Naukowego Historyków Studentów KUL z okresu międzywojennego – oprac. Jarosław K. Cybulak, Małgorzata Kowal

 

Wojskowa organizacja górnośląskich kolejarzy w dokumentach (1920-1921) – oprac. Dawid Keller


RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

B. Prokopiński, Kolej grójecka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002 (Warszawskie Koleje Dojazdowe, t. 2) – Dawid Keller


KRONIKA:

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, Gdański, 21-22 lutego 2004 r. - Łukasz Mulak

 

Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Zielonej Górze – Dawid Keller, Łukasz Mulak

 

Rzut oka na planszowe gry strategiczne i działalność Sekcji Gier Strategicznych Koła Naukowego Historyków Studentów KUL – Piotr Główczyk

 

Kalendarium z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2003 – listopad 2004 r.) - oprac. Szczepan Kowalik

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 12:22 - Łukasz Pasim