Redakcja: Michał Bednarczyk, Łukasz Chrobak, Aleksander Rudziński

Rok: 2013

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISSN 1732-6621

 

Artykuły:

 

Sebastian Gralewski, Re jako król bogów w opowiadaniach egipskich

Bartłomiej Proc,Rola Braci królewskich w Persji Achemenidów

Kamil Mazurek, Król Zygmunt II August ojcem polskiej floty wojennej

Jakub Pożarowszczyk,Wyprawa korpusu generała Antoniego Giełguda na Litwę w świetle prasy warszawskiej roku 1831

Maciej Łochowski, Przebudowa obyczajowości polskiej według inteligencji liberalno – lewicowej na podstawie Życia Świadomego – dodatku Wiadomości Literackich

Łukasz Chrobak, Stosunki polsko – czeskie na Zaolziu w latach 1923 – 1938 w świetle Naszego Kraju i Naszego Ludu

Michał Bednarczyk Najczynniejszy wódz klasy robotniczej, czy Agent NKWD od zarania młodości? Sylwetka Bolesława Bieruta w partyjnej propagandzie i ujęciu rewelacji Józefa Światły

 

Recenzje i Omówienia:

 

Realizm Romana Dmowskiego, pod red. R. Brzózki, Lublin: Stowarzyszenie Realitas.pl, 2010, 141 s. – Kamil Sulej

Małgorzata Szpakowska, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich

Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012, 464 s. – Dawid Marzec

 

Kronika:

Profesor Janusz Drob. Historyk docierający do sedna – Mirosław Filipowicz

Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KNHS KUL) (Styczeń 2011 – grudzień 2012 r.) – oprac. Redakcja „Ibidem”

Autor: Jakub Pożarowszczyk
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 08:46 - Jakub Pożarowszczyk