Redakcja: Joanna Rycerz, Andrzej Gładysz

 Rok: 2007

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 978-83-7222-299-2

 ISSN 1732-6621

 

 ARTYKUŁY:

 

 1. Anna Kmieć, Stół królewski Jadwigi i Władysława Jagiełły w świetle rachunków podrzędztwa krakowskiego z 1394 r.

 

 2. Karolina Sypek, Dokumenty w relacji Jana Długosza o soborze bazylejskim (1434-1450)

 

 3. Agnieszka Brzeska, Vestes exteriores, vestes interiores. O modzie na polskim dworze królewskim w świetle inwentarzy wypraw ślubnych z XV i XVI wieku

MATERIAŁY:

Statuty Koła Historyków Studentów KUL z okresu międzywojennego – oprac. Andrzej Gładysz

 

Rafała Jarosz, Wezwania parafii diecezji warszawsko-praskiej w roku 2002


RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

Michael Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006 (Horyzonty Cywilizacji) – Agata Stolarz

 

KRONIKA:

 

Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów we Wrocławiu – Marcin Chrapowicki

 

Sprawozdanie z Dnia Kultury Średniowiecznej: Średniowiecze odrodzone – Jakub Stasiuk

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Wojskowości w roku 2006 – Andrzej Gładysz

 

Kalendarium z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (grudzień 2005 – grudzień 2006) – oprac. Agata Stolarz i Andrzej Gładysz

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, godz. 14:22 - Łukasz Pasim