Redakcja: Ilona Kowalczyk, Andrzej Gładysz

 Rok: 2008

 Wydawnictwo: Norbertinum

 ISBN 978-83-7222-336-4

 ISSN 1732-6621


 ARTYKUŁY:


 1. Daniel Chraniuk, Zagraniczni korespondenci królowej Bony w latach jej pobytu w Polsce (1518-1566)

 

 2. Andrzej Konopka, Problem unii polsko-litewskiej w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów

 

 3. Marcin Markowski, Rok 1809 w Lublinie (od wkroczenia wojsk księcia Józefa do włączenia do Księstwa Warszawskiego)

 

4. Michał Czacharowski, Zaopatrzenie materiałowe 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej przez lotnictwo aliantów zachodnich wiosną 1944 roku na Zamojszczyźnie

 

MATERIAŁY:

 

Krzysztof Skowroński, Babiloński atlas nieba na podstawie Mul.Apin

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

 

Umberto Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007 – Agata Stolarz

 

Dariusz Milewski, Wyprawa na Suczawę 1653, Zabrze 2007 (Bitwy / Taktyka t. 16) – Andrzej Gładysz

 

KRONIKA:

 

Śp. Profesor Eugeniusz Wiśniowski oczami studenta – Marcin Baranowski

 

Sprawozdanie z sesji naukowych dotyczących historii regionalnej – Dominika Lipska

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej Tajemnice Opatowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 25 maja 2007 r. - Artur Lis

 

„Hiszpańskie” konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2007 – Jacek Pożarowszczyk

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Wojskowości w roku 2007 – Andrzej Gładysz

Mogiła żołnierzy Września w Zielonem – Andrzej Mostowski

 

Systemy Informacji Geograficznej. Nowa specjalizacja dla studentów historii KUL – Bogumił Szady

 

Kalendarium z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń 2007 – grudzień 2007 r.) - oprac. Dominika Lipska i Andrzej Gładysz


Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011, godz. 14:28 - Łukasz Pasim