I rok

 

Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: sprawności zintegrowane 1

Praktyczna nauka języka niemieckiego: sprawności zintegrowane 2

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2

Niemieckojęzyczny krąg kulturowy – zagadnienia wstępne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: język niemiecki na co dzień - konwersacja/tłumaczenie

Język angielski: ćwiczenia zintegrowane

 

II rok

 

Literatura i kultura staroniemiecka

Niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo

Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz

Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe

Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze

Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro

Języki specjalistyczne: Język naukowo-techniczny/informatyka

Polska auf Deutsch

Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego

Język angielski: zintegrowane sprawności językowe

Język angielski: gramatyka praktyczna

 

 

 

III rok

 

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku)

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku)

Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja

Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV

Praktyczna nauka języka niemieckiego: językowa analiza tekstu

Kulturoznawstwo Niemiec

Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu

Języki specjalistyczne: Język biznesu (Wirtschaftsdeutsch)
Języki specjalistyczne: Język prawniczy
Markenzeichen der deutschen Kultur

Językoznawstwo (seminarium)

Kulturoznawstwo/Literaturoznawstwo (seminarium)

Język angielski: mówienie/słownictwo tematyczne

Język angielski w komunikacji zawodowej

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022, godz. 15:19 - Sylwia Mitko