Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

Kierunek: prawo kanoniczne

Specjalność: katolickie prawo wschodnie

 

 

 1. Pojęcie obrządku i Kościoła sui iuris
 2. Kościół sui iuris: podziały i ich charakterystyka
 3. Nabycie przynależności do Kościoła sui iuris
 4. Patriarcha: geneza urzędu, pojęcie, zakres władzy, prawa i obowiązki
 5. Ustanowienie patriarchy
 6. Kuria patriarchalna: pojęcie, urzędy
 7. Synod Biskupów Kościoła patriarchalnego: pojęcie, członkowie, kompetencje
 8. Arcybiskup większy: pojęcie, sposób powoływania na urząd
 9. Kościoły metropolitalne sui iuris: pojęcie i charakterystyka
 10. Pozostałe Kościoły sui iuris: pojęcie, charakterystyka, zakres władzy
 11. Biskup eparchialny: pojęcie, zakres władzy
 12. Organy kolegialne wspierające hierarchów wschodnich
 13. Egzarchat: pojęcie, rodzaje, organy władzy
 14. Synody w prawie wschodnim
 15. Prawa i obowiązki duchownych wschodnich
 16. Proboszcz: pojęcie, rodzaje, prawa i obowiązki
 17. Wikariusz parafialny: pojęcie, prawa i obowiązki
 18. Celibat kapłański w katolickich Kościołach wschodnich
 19. Communicatio in sacris
 20. Chrzest – materia i forma sakramentu, rodzice chrzestni
 21. Chrzest – szafarz sakramentu
 22. Chryzmacja
 23. Boska Eucharystia
 24. Sakrament pokuty
 25. Namaszczenie chorych
 26. Święcenia
 27. Małżeństwo – forma zawarcia małżeństwa (problem szafarza)
 28. Małżeństwo – przeszkody
 29. Małżeństwo – konsens
 30. Prawo karne Kościołów wschodnich
Autor: Grzegorz Wojciechowski
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 08:28 - Grzegorz Wojciechowski