Pracownicy Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich

 

Kierownik:  ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz  

 

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski - adiunkt

 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

Doktoranci seminarium: "Kościelne prawo karne"

/prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL/

 

   student - doktorant:   

 

mgr lic. Kinga Cichawa /otwarty przewód/

ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

mgr lic. Patrycja Brol

ks. mgr lic. Tomasz Jarząbek /otwarty przewód/

ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński

mgr lic. Małgorzata Kliczka-Bielenda /otwarty przewód/

mgr lic. Karolina Lemierz /otwarty przewód/

 

   doktorant po zakończonych studiach:   

 

mgr lic. Małgorzata Oroń /otwarty przewód/

mgr lic. Marcin Sokół /otwarty przewód/

mgr lic. Anna Terpin /otwarty przewód/

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019, godz. 14:29 - Krzysztof Mikołajczuk