Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Pytania na egzamin doktorski na kierunku prawo kanoniczne

 1. System prawa małżeńskiego Kościoła katolickiego.
 2. Koncepcja konsensu małżeńskiego.
 3. Procedury kanoniczne dotyczące sakramentu święceń.
 4. Struktury hierarchiczne katolickich Kościołów wschodnich.
 5. Prawo małżeńskie katolickich Kościołów wschodnich w porównaniu z prawem Kościoła łacińskiego.

 

Pytania na egzamin doktorski na kierunku prawo

 1. Ochrona tajemnicy spowiedzi i tajemnicy duszpasterskiej w prawie polskim.
 2. Małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi w prawie polskim i w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego.
 3. Kompetencje Generalnego Inspektora Danych Osobowych w odniesieniu do kościołów i związków wyznaniowych.
 4. Separacja w prawie małżeńskim Kościoła katolickiego i w prawie polskim.
 5. Możliwość pozyskiwania funduszy unijnych przez podmioty kościelne.

 

 

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

Pytania na egzamin doktorski na kierunku prawo kanoniczne

 1. Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim.

 2. Kary ekspiacyjne.
 3. Wymierzanie kar.
 4. Ustanie kar.
 5. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka.

 

 

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

 

Pytania na egzamin doktorski na kierunku prawo kanoniczne

 1. Nabycie przynależności do Kościoła sui iuris.

 2. Instytucje synodalne w prawie katolickich Kościołów wschodnich.
 3. Obowiązki i prawa duchownych katolickich Kościołów wschodnich.
 4. Urząd Nauczycielski Kościoła.
 5. Pozasakramentalne akty Kultu Bożego.

 

 

Autor: Grzegorz Wojciechowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 19:02 - Krzysztof Mikołajczuk