Krzysztof_Pokorski.jpg

 

 

Ks. mgr lic. Krzysztof Pokorski

Urodził się 24 czerwca 1977 roku w Świnoujściu. Od 1992 roku był uczniem  Niższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Legnicy, gdzie w 1996 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Podjął Studia Teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, ukończone tytułem magistra teologii. W maju 2003 roku, z rąk Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił posługę wikariusza w trzech parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W latach 2005 - 2009 współpracował z Miesięcznikiem Pedagogicznym "Dialogi" wydawanym przez Pałac Młodzieży w Szczecinie. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego kontynuował studia Teologiczne. W roku 2009 uzyskał stopień Licencjata Teologii. W tym samym roku skierowany został na studia z zakresu Prawa Kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W 2012 roku uzyskał stopień magistra prawa i magistra licencjata prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pełni funkcję Obrońcy Węzła Małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Biskupim Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Od 01.01.2013 pełni funkcję sekretarza katedry.

 

Artykuły:

1. Bez Krzyża, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 10 (97) XII 2005, ISSN 1426-6474, s. 10-13.

2. Fundament przyszłości, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 3 (100) III 2006, s.10-11.

3. Wystarczy chcieć, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 8 (105) X 2006, s. 13-14.

4. Narodziła się miłość i nadzieja, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 10 (107) XII 2006, s. 4-5.

5. Nauczyć się Miłości, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 3 (110) III 2007, s.19-20.

6. Kolejna szansa, aby zacząć jeszcze raz, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 4(111) IV 2007, s. 4.

7. Dlaczego i po co?, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 5 (112) V 2007, s. 7-9.

8. Wakacyjna łapanka, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 6 (113) VI 2007, s. 6.

9. Bohaterowie życia, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 8 (115) X 2007, s. 5.

10. Kto ty jesteś?, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 9 (116) XI 2007, s. 6.

11. Małe wielkie radości, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 10 (117) XII 2007, s. 10.

12. I jak tu się nudzić?, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 6 (123) VI 2008, s. 10.

13. Przy jaźni w przyjaźni i z bliźnim się zabliźnić, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 10 (127) XII 2008, s.6.

14. Spójrz moimi oczami, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 3 (130) III 2009, s.7.

15. Konkurs „na lata”, Dialogi, Miesięcznik Pedagogiczny, 4 (131) IV 2009, s. 24.

16. Niedojrzałość emocjonalna jako przyczyna nieważności małżeństwa w orzecznictwie sądów kościelnych, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 28, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_9.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

17. Praesumptio iuris w uwagach przedwyrokowych obrońcy węzła małżeńskiego w kanonicznym procesie małżeńskim. Analiza przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji Procesowej Dignitas Connubii, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 21 lutego 2013 roku, s. 24 - 29, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

18. Przygotowanie do małżeństwa duchownych z papieską dyspensą od celibatu, w: Jak przygotować do małżeństwa? Matriały z III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, Olsztyn 2013, s. 199 - 207.

19. Preasumtio iuris w uwagach przedwyrokowych obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa, w: Fides-Veritatis-Iustitia, Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Liblin 2013, s. 217-230.

20. Władza sądownicza w strukturze władzy kościelnej, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6 (15), data wydania: 30 czerwca 2013 roku, s.  16-21, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_6_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

21. Źródła władzy sądowniczej biskupa,  w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 25 - 31, ss. 7, il. zn. 30960, j. polski.

https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_11_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

22. Pars absens w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Analiza norm kodeksowych i Instrukcji Dignitas Connubii, w: Roczniki Nauk Prawnych 23 (2013) nr 3, s. 131 – 144, ss. 14, j. polski, il. zn. 24532, ISSN 1507 – 7896.

23. Sędziowska dyskusja przedwyrokowa w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców T. I, red. M. Sitarz, Lublin 2014, s. 335 - 346, ss. 12, j. polski, il. zn. 25092.

 

Artykuły publikowane w języku obcym:

1. Emozionale immaturità come causa della nullità del matrimonio in giurisdizione della Chiesa,  w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 29, ss. 1,  https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_9.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

2. Praesumptio iuris nelle osservazioni del difensore del vincolo del matrimonio nel processo matrimoniale canonico. L’analisi delle norme del Codice di Diritto Canonico dal 1983 e dell’Istruzione processuale Dignitas Connubii, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 21 lutego 2013 roku, s. 30, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

3. La potestà giudiziale nella struttura della potestà nella Chiesa, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6 (15), data wydania: 30 czerwca 2013 roku, s.  22, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_6_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

4.Fonti della potestà giudiziaria del Vescovo, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 32, ss. 1, j. polski.

https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_11_2013.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

 

Referaty i wystąpienia na sesjach naukowych:

1. Przeprowadzenie dyskusji sprawy. Referat wygłoszony podczas Seminarium dla pracowników sądów kościelnych na Ukrainie. Lwów 04-05.03.2013.

2. Przygotowanie do małżeństwa duchownych z papieską dyspensą od celibatu. Referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt.: Jak przygotować do małżeństwa?, Olsztyn 09-10.05.2013.

3. Sędziowska dyskusja przedwyrokowa w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", KUL Lublin 01.06.2013.

 

Uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym, 24.04.2013, UKSW WP, Warszawa.

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Źródła finansowania Kościoła w Polsce, 25.04.2013, KUL, Lublin.

3. VI Ogólnopolskie Forum Sądowe, Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II, 10-11.06.2013, Gródek nad Dunajcem.

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Hodie et cras - Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, KUL, 23.10.2013.

5. Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Dignitas connubii, a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive, Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 22-24.01.2015.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Psychologia sądowa - konwersatorium

Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich - konwersatorium

Procesy małżeńskie - ćwiczenia

Proces zwyczajny - ćwiczenia

Ćwiczenia sądowe

 

 

Dyżur w Katedrze

Zawieszony do 01 października 2015

 

Kontakt:

e-mail: kpokorski@kul.lublin.pl

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2015, godz. 10:06 - Marta Greszata-Telusiewicz