Problematyka naukowa

 

Analizy przestrzenne GIS (2D,3D), Skaning laserowy 3D, Chmury punktów, Ekologia, Leśnictwo, Grafika Inżynierska CAD 2D, Programowanie - opracowywanie modeli prognostycznych systemów krajobrazowych.

 


 

Przebieg pracy

 

Od 10.2012 do dziś – Asystent naukowo dydaktyczny w Katedrze Ekologii Krajobrazu, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Geograficzny System Informacji Przestrzennej, Systemy Informacji Przestrzennej, Grafika Inżynierska CAD 2D

 

Od 10.2011 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Ekologii Krajobrazu na stanowisku student - stażysta, prowadzenie zajęć, realizacja celów naukowych Katedry. 


 

Certyfikaty

 

 1. ArcGIS Explorer Desktop, 27 marca 2012
 2. Dostosowanie interfejsu ArcGIS Desktop, 27 marca 2012
 3. Wprowadzenie do ArcGIS Online, 27 marca 2012
 4. Wprowadzenie do ArcGIS Desktop 9.3.1, 29 października 2012
 5. Tworzenie modeli Geoprzetwarzania, 2 listopad 2012
 6. Getting_Started_wit_GIS, 17 grudnia 2013
 7. Getting_Started_with_GIS_for_ArcGIS_10, 17 grudnia 2013
 8. Editing_in_ArcGIS_Desktop, 17 grudnia 2013
 9. Using_ArcMAP_in_ArcGIS_Desktop_10, 17 grudnia 2013
 10. Python for Everyone, 29 październik 2014
 11. Using Python in ArcGIS Desktop 10, 29 październik 2014
 12. Basics of Geographic Coordinate Systems (for ArcGIS 10), 29 październik 2014
 13. ArcGIS Data Interoperability Basics, 10 Listopad 2014
 14. Esri CityEngine Essentials 1 - Getting Started, 10 Listopad 2014
 15. Esri CityEngine Essentials 2 - Build the Foundation, 10 Listopad 2014
 16. Creating and Sharing Locator Packages (for ArcGIS 10.1), 10 Listopad 2014
 17. GIS for Humanitarian Mine Action, 10 Listopad 2014
 18. Teaching with GIS - Introduction to Using GIS in the Classroom, 10 Listopad 2014.

 

 

Publikacje:

 

2014

 1. Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ekológia (Bratislava), 33(4): 391–400.
 2. Kociuba P., Kozak I., Semko I., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 139-147.
 3. Stępień A., Kozak I., Kociuba P., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania programów 3ds Max do wizualizacji obiektów wąwozu w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 149-160.
 4. Kociuba P., Kozak I. 2014. Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 202-219.
 5. Stępień A., Kozak H., Kozak I., Kociuba P. 2014. Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 219-236.
 6. Козак I., Стшелінський П., Венгєль A, Завіла-Нєдзвєцкий T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Koзaк Г. 2014. Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі. Wisnyk Lwiwskoho Uniwersytetu. Seria Geograficzna, 45, s. 20-28.
 7. Kozak I. Kozak H., Kociuba P. Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego z zastosowaniem modeli komputerowych. W: J. R. Rak [red.] Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2014, s. 283 – 298.

2013

 1. Ihor Kozak, Patrycja Czekajska, Hanna Kozak, Adam Stępień, Piotr Kociuba 2013. Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu. Leśne Prace Badawcze, Vol. 74 (3): 215–226.
 2. Kozak I, Kozak H., Kociuba P. 2013. Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich. W: J. R. Rak [red.]. Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2013, s. 208–212.
 3. Козак I.,Koцюбa П., Koзaк Г., Стшелінський П., Венгєль A. 2013. Застосування GIS до аналізу лісових екосистем на прикладі даних SILP з надлісництва Тучно. // Гeографічна наука і практика: виклики епохи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,  – Том 3. С. 98-100.
 4. Козак I.,Koцюбa П., Koзaк Г., Стшелінський П., Венгєль A. 2013. Перспективи застосування LP360 до прогнозування динаміки лісових ландшафтів. // Гeографічна наука і практика: виклики епохи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Том 3. С. 181-185.

2012

 1. Kozak I., Strzeliński P., Węgiel A., Kociuba P., 2012, „Prognozowanie zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazu z zastosowaniem modeli komputerowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIII Zarządzanie Systemami Krajobrazowymi, s. 115-121
 2. Kozak H., Kozak I., Kociuba P., 2012, „Potencjał turystyczny etosu drzewa w Beskidach Ukraińskich., Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXXIV Rekreacja w Krajobrazach o Wysokim Potencjale, s. 117-123

 

Udział w konferencjach:

 

 

 • wrzesień 2014: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, typologie” w Bobrowie k. Białegostoku – wygłoszone referaty pt.: „ Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych”, „Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych”.

 

 • wrzesień 2014: XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie – wygłoszony referat pt.: „Perspektywy zastosowania automatów komórkowych w badaniu krajobrazu doliny rzeki San w Bieszczadach”.

 

 

 • wrzesień 2013: XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie - Wygłoszony referat pt.: „Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego z zastosowaniem modeli komputerowych”

 

 • wrzesień 2012: XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie - słuchacz

 

 

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2016, godz. 15:45 - Adam Stępień