Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się oraz warunki zaliczenia w trybie zdalnym w semestrze letnim 2019/2020

Terminy oraz sposób konsultacji pracowników FA

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 

1. rok 

 

PNJA konwersacje

PNJA - język angielski w multimediach

PNJA - angielski w biznesie

Język niderlandzki (grupa 2)

PNJA - tłumaczenia pisemne polsko-angielskie

PNJA - słownictwo

PNJA - fonetyka

PNJA - gramatyka

PNJA - pisanie

PNJA - sprawności zintegrowane

Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia

 

2. rok

 

PNJA - pisanie akademickie

Historia literatury angielskiej

PNJA - gramatyka

PNJA - konwersacje

Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia

Wstęp do literaturoznawstwa

Historia literatury angielskiej I (konwersatorium)

Historia Anglii i USA

PNJA - tłumaczenia ustne polsko-angielskie

PNJA - słownictwo

Pedagogika szkolna

 

3. rok

 

Literaturoznawstwo (seminarium)

PNJA - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych

Językoznawstwo (seminarium)

Gramatyka kontrastywna

Historia literatury amerykańskiej

Historia literatury angielskiej

Historia języka angielskiego (konwersatorium)

Historia języka angielskiego (ćwiczenia)

Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego

PNJA - konwersacje

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia 

 

1. rok

 

PNJA - tłumaczenia pisemne pol-ang,ang-pol

PNJA - język angielski w zastosowaniach specjalistycznych

PNJA - pisanie

Literaturoznawstwo (ćwiczenia)

Literaturoznawstwo (seminarium)

Translatoryka (seminarium)

Językoznawstwo (ćwiczenia)

Językoznawstwo (seminarium)

Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego

Dydaktyka (ćwiczenia)

Dydaktyka (seminarium)

 

 

 

2. rok 

 

PNJA - tłumaczenia specjalistyczne

Dydaktyka (ćwiczenia)

Dydaktyka (seminarium)

Literaturoznawstwo (ćwiczenia)

Literaturoznawstwo (seminarium)

Językoznawstwo (ćwiczenia)

Językoznawstwo (seminarium)

PNJA - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne

Translatoryka (seminarium)

Translatoryka (ćwiczenia)

 

Autor: Iwona Saracyn
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2020, godz. 13:46 - Iwona Saracyn