R. Dzwonkowski, A. Szabaciuk (red.),  Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922–1938), 2021

 

Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii COVID-19: perspektywa UE i państw partnerskich, IEŚ Policy Papers 1/2021, red.  Beata Piskorska, Jakub Olchowski

 

Negocjacje w XXI wieku - teoria, praktyka i znaczenie, Beata Piskorska, Agnieszka Magdalena Zaręba (red.),Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 135.

 

Andrzej Szabaciuk, Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2020.

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński (red.), Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

 

Andrzej Gil, Cerkiew unicka w województwie inflanckim w drugiej połowie XVIII wieku. Przyczynek do dziejów zadźwińskiej części metropolii kijowskiej, (w:) H. Boriak (red.): Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія, кн. 1, Akademii Nauk Ukrainy, 2020.

 

Konrad Słowiński, Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 – główne założenia, (w:) A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński (red.): Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL Lublin, 2020.

 

Jacek Wołoszyn, Wizja niepodległego Państwa Polskiego w dokumentach wytworzonych przez członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych z lat 1945–1956, (w:) A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński (red.): Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL Lublin, 2020.

 

Konrad Słowiński, Radomski Czerwiec 1976. Walka o pamięć, (w:)  A. Kutkowski, S. Piątkowski (red.):  Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, IPN, Lublin-Warszawa 2020

 

Jacek Wołoszyn, Etap wstępny. Społeczna i polityczna weryfikacja kandydatów na studia wyższe w Polsce w latach 1947–1956, (w:)  K. Dworaczek, K. Łagojda (red.):, Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990, Wydawnictwo IPN, Wrocław-Warszawa 2020

 

Wojciech Gizicki, Global and regional security. A return to military strength (?) Studia Politica Slovaca, 2020

 

Marcin Kosienkowski, The Russian World as a legitimation strategy outside Russia: the case of Gagauzia, EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS, 2020

 

Konrad Słowiński, Историческая политика партии “Право и справедливость”, Современная Европа, 2020

 

Jacek Wołoszyn, Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego, Dzieje Biurokracji, 2020

 

Andrzej Gil, Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

 

Andrzej Podraza, Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019.

 

Konrad Słowiński, The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 2019

 

George Soroka, Tomasz Stępniewski, The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Tomasz Stępniewski, Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Andrzej Szabaciuk, Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019.

 

Marek Wierzbicki, Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów, rocznic i świąt państwowych, Dzieje Najnowsze, 2019.

 

Tomasz Stępniewski, Beata Surmacz (red.),  Stosunki Polski z Litwą, Ukrainą i Białorusią 450 lat po unii lubelskie, Instytut Europy Środkowej, 2019

 

Wojciech Gizicki, Pavlo Sheremeta, Olena Kovalchuk (red.), Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

 

Wojciech Gizicki, Stanislav Konečný (red.), Socio-Politcal Perspectves on Regionalism in the Modern World, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2019.

 

Andrzej Gil, Kwestia krymska w relacjach ukraińsko-rosyjskich przed 2014 rokiem. Uwarunkowania i konteksty, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Andrzej Gil, Uchwała Rady Najwyższej Ukrainy „Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації Українців” i jej rola w stosunkach polsko-ukraińskich, Roczniki Nauk Społecznych, 2019

 

Agnieszka Zaręba, The European Parliament elections campaing in Poland, 2019, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 2019.

 

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021, godz. 13:27 - Grzegorz Tutak