1 października 2021 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.  

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I stopnia - godz. 12.00, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - godz. 11.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.00, s. B-007 (ul. Konstantynów 1I)
 • INFORMATYKA I stopnia - godz. 11.00, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • INFORMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - godz. 12.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia -  godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • POŁOŻNICTWO I stopnia - godz. 13.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)

 

Od 1 do 7 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny (szczegółowy harmonogram). W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych

 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów kierunku DIETETYKA I stopnia prowadzonego w Filii KUL w Stalowej Woli zamieszczono tutaj.

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

 

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (zakładka Studia-Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 43 zł. Zostanie naniesione zobowiązanie, które będzie widoczne dla studenta po zalogowaniu się na koncie e-kul. W przypadku studentów, którzy opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 25.10.2021 r. ochrona ubezpieczenia obowiązuje odpowiednio od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Osoby, które opłacą składkę po podanym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po wpłacie do 30.09.2022 r.

 6. Podział na grupy lektoratowe jest dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.

 7. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej SWFiS (https://www.kul.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-zimowym-2021-2022,art_96190.html)

 8. Obowiązkowe szkolenia będą dostępne od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00 na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL:

 1. Rekolekcje „Na dobry start - wstań i idź!" oraz całonocne czuwanie modlitewne (szczegółowe informacje na stronie internetowej KUL).
 2. 4 października w godz. 9.00-14.00, Atrium Collegium Norwidianum - Życie studenta w pigułce czyli spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich oraz jednostek uniwersyteckich.
 3. Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych oraz o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie (godziny urzędowania Sekretariatu Wydziału: od poniedziałku do piątku 7.30-13.00, 13.15-15.30 przerwa od 13.00-13.15).

 4. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 16:24 - Ewa Pajdowska