SERIA WYDAWNICZA STUDIA I MONOGRAFIE

 

I. Zofia Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.
   

 

                         

 


II. Elżbieta Dąbrowicz, Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997.

 

 

 

 


III. Wojciech Kudyba, "Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo..." Norwida mówienie o Bogu, Lublin 2000.

 

 

 

 


IV. Piotr Chlebowski, Cypriana Norwida "Rzecz o wolności słowa". Ku epopei chrześcijańskiej, Lublin 2000.

 

 

 

 


V. Elżbieta Feliksiak, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin 2001.

 

 

 

 


VI. Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2002.

 

 

 

 


VII. Agata Brajerska-Mazur, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2002.

 

 

 


VIII. Włodzimierz Toruń, Wokół Norwidowej koncepcji słowa, Lublin 2003.

 

 

 


IX. Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski, W. Toruń, Lublin 2003.

 

 

 

 


X. Edyta Chlebowska, "Ipse ipsum". O autoportretach Cypriana Norwida, Lublin 2004.

 

 

 


XI. Dariusz Pniewski, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005.

 

 

 

 

 

XII. Mieczysław Inglot, Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości "czwartego wieszcza", Lublin 2007.

 

 

 

 

 

XIII. Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, Lublin 2007.

 

 

 

 

 

XIV. Tomasz Korpysz, Definicje poetyckie Norwida, Lublin Lublin 2009.

 

 

 

 

 

XV. Jan Zieliński, Obraz pogodnej śmierci. Norwid - Rafael - Maratti i "Śmierć świętego Józefa", Lublin 2010.

 

 

 

XVI. "Quidam". Studia o poemacie. Red. Piotr Chlebowski. Lublin 2011.

 

 

 

 

XVII. Paulina Abriszewska, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011

 

 

 

 

 

XVIII. Tadeusz Makowiecki, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie. Zebrali i opracowali E. Chlebowska i W. Toruń, Lublin 2012.

 

 

 

 

 

XIX. Anita Jarzyna. "Pójście za Norwidem" (w polskiej poezji współczesnej). Lublin 2013.

 

 

 

 

 

XX. Edyta Chlebowska. Norwid sztukmistrz nieznany. Lublin 2013.

 

 

 

 

 

XXI. Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013.

 

 

 

 

 

XXII. Łukasz Niewczas. Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida. Lublin 2013.

 

 

 

 

 

XXIII. Zdzisław Łapiński. O Norwidzie. Rzeczy dawne i najdawniejsze. Lublin 2014.

 

 

 

 

 

XXIV. Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014.

 

 

 

 

 

XXV. Marek Buś. Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie. Lublin 2014.

 

 

 

 

 

XXVI. Norwid - spotkania kultur. Red. E. Chlebowska. Lublin 2015.

 

 

 

 

 

 

XXVII. Norwid: listy, listy... Red. Ł. Niewczas. Lublin 2017.

 

 

 

 

XXVIII. Norwid wobec Powstania Styczniowego. Red. Piotr Chlebowski. Lublin 2017

 

 

 

XXIX. Edward Kasperski. Tropami Norwida. Warszawa 2018

 

 

 

XXX. Piotr Chlebowski. Polihymnia CN 1. Studia i szkice interpretacyjne. Lublin 2019

 

polihymnia_cn_1_okladka_k

 

 

 

XXXI. Piotr Chlebowski. Polihymnia CN 2. Studia i szkice interpretacyjne. Lublin 2019

 

polihymnia_cn_2_okladka-k

 

 

 

XXXII. "Pod latyńskich żagli cieniem...". Italia Norwida. Red. E. Chlebowska, P. Chlebowski, Ł. Niewczas. Lublin 2019

 

pod_latynskich_okladka-k

 

 

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020, godz. 23:08 - Łukasz Niewczas