2023

 

 

 

Szczegółowy program konferencji

 


2022

Informujemy, że grant misyjny pod kierunkiem dr Magdaleny Parzyszek zakończył się opublikowaniem książki:

 

"Kardynał Stefan Wyszyński do małżonków i rodziców, czyli droga kształtowania miłości małżeńskiej i rodzicielskiej"

 

Gratulujemy Pani Doktor oraz studentom, którzy współtworzyli publikację.

 


8 czerwca 2022 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie - między stabilnością a zmiennością w kontekście współczesnych przemian". Dziękujemy wszystkim prelegentom za udział.

 

 


W dniach 9 - 18 maja 2022 staż naukowy przy Katedrze Pedagogiki Rodziny w ramach studiów doktoranckich odbywała Pani mgr Martyna Jakubiuk- Flisiak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Dziękujemy za podzielenie się z nami cenna wiedzą i ukazanie nowych perspektyw badawczych w przedmiocie przemocy w rodzinie.


Informujemy, że w ramach współpracy Katedry Pedagogiki Rodziny z jedną ze szkół podstawowych w Lublinie studenci Instytutu Pedagogiki pomagają przyjętym przez szkołę uczniom z Ukrainy.

Gratulujemy i dziękujemy studentom za pomoc.


Pani dr Agnieszka Linca-Ćwikła oraz Pani dr Ewelina Świdrak uczestniczą w międzynarodowym projekcie naukowym PROMENTORS. W ramach projektu w dniach 9-12 maja 2022 w KUL odbyło się spotkanie uczestników projektu. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele 9 kolegiów nauczycielskich z Izraela. Razem przyglądaliśmy się procesowi mentoringu młodych nauczycieli oraz kształceniu nauczycieli w Izraelu i w Polsce. Poniższa fotografia przedstawia warsztaty z udziałem studentek pedagogiki, których moderatorem była dr Ewelina Świdrak.


Pani dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL, członkiem Zespołu do spraw opracowywania kierunków rozwoju nauk o rodzinie 

 

Z radością informujemy, iż dnia 9.03.2022 roku, Pani dr hab. Danuta Opozda prof. KUL,  została powołana

do

Zespołu do spraw opracowywania kierunków rozwoju nauk o rodzinie, działającym w  strukturze  Ministerstwa  Edukacji i Nauki!

 

Serdecznie gratulujemy!!

 


Od 1 kwietnia 2021 roku do końca kwietnia 2022 roku Katedra Pedagogiki Rodziny

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

prowadziła badania dotyczące sytuacji rodziny w czasie pandemii COVID-19.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach.

 


2021

 

Informujemy, że Dr Magdalena Parzyszek uzyskała zgodę na realizację grantu misyjnego:

 

"Kardynał Stefan Wyszyński do małżonków i rodziców, czyli droga kształtowania miłości małżeńskiej i rodzicielskiej"

Grant jest realizowany wspólnie ze studentkami i studentami pedagogiki: Aleksandrą Dudek, Izabelą Gąbką, Aleksandrą Kaczmarska, Moniką Kapustka, Bogdanem Lipowicz, Weroniką Nadolną, Glorią Nwanga, Sonią Płoska, Julią Surdacką, Weroniką Ślebodą, Julią Wójcik,  Kamilą Złomańczuk, Karoliną Żydek.

 

Pani Doktor oraz Studentom życzymy powodzenia w realizacji grantu.

 


 

Miło nam poinformować że w roku 2021 ukazały znaczące się publikacje pracowników naszej katedry

 

dr Magdalena Parzyszek

 

 • Artykuł w czasopiśmie za 100 punktów

 

M.Parzyszek. (2021). Pedagogia uczestnictwa Teresy Strzembosz (1930-1970). Biografistyka Pedagogiczna, Rok 6 (2021) nr 1, 195-209 doi: 10.36578/bp.2021.06.20

 dr Agnieszka Linca – Ćwikła

 

Opublikowanie monografii:

 

A. Linca (2021). Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne maturzystów. Lublin TN KUL https://tnkul.pl/sklep,produkt,poczucie-koherencji-maturzystow-a-ich-zachowania-zdrowotne-na-podstawi

 

Dr Ewelina Świdrak

 

Artykuł za 100 pkt:

 

 • Świdrak, E. M. (2021). Selected Predictors of Parents’ Anxiety Levels When Entrusting the Care of a Child to a Nursery, 66 (4), 25 – 35. DOI: 10.15804/tner.2021.66.4.02 https://tner.polsl.pl/volume-66-2021/

Gratulujemy.


Pani dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka 

Informujemy, że w X 2021 Pani dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL została powołana do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. 

 

Gratulujemy !!

 


Katedra Pedagogiki Rodziny

serdecznie zaprasza na wykład ekspercki

Pani Doktor Renaty Doniec z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

na temat:

 „Rodzina polska w kulturze realnego socjalizmu. Między ideologią a codziennością"

 

Wykład odbędzie się we wtorek 25.05.2021 o godzinie 15 do 16. ON LINE

 

Link do wykładu


Z radością informujemy, że na mocy Decyzji nr 6/2021 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 marca 2021 r. Pani Prof. Danuta Opozda została wybrana do Zespołu Ekspertów PAKa

Zespół I Nauk  Społecznych w dyscyplinie Pedagogika.  

Gratulujemy!

 


 

Katedra Pedagogiki Rodziny

Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu

Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej

 

na temat:

W służbie dziecku - potrzeby na dziś i wyzwania na jutro

 

Lublin, 18 marca 2021 ONLINE

Gościem honorowym konferencji będzie Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Mikołaj Pawlak, ponadto w konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz instytucji wspierających dziecko i rodzinę 

 

Linki do konferencji

 

Rozpoczęcie konferencji i obrady plenarne Wychowanie w sytuacji pandemii – potrzeby i wyzwania

Sekcja 1 – Opieka i edukacja dziecka – potrzeby i wyzwania

Sekcja 2 – Ochrona i ryzyko – potrzeby i wyzwania

Sekcja 3 Wsparcie i pomoc – potrzeby i wyzwania

Szczegółowy program konferencji

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 


2020

W dniu 28 grudnia 2020 odbyła się uroczystość wręczenia

Pani dr hab. Danucie Opoździe, prof. KUL

Honorowej Odznaki za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. 

Serdecznie gratulujemy.

Fotorelacja


Pani dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL została członkiem Sekcji Teorii Wychowania funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu. 


1 października 2020 r. dr Magdalena Łuka rozpoczęła pracę w Katedrze Pedagogiki Rodziny 


 

 

Dr Agnieszka Linca - Ćwikła - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny
i dr Ewelina Świdrak - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie PROMENTORS, finansowanym ze środków programu Erasmus+, którego celem jest poprawa jakości kształcenia nauczycieli w Izraelu. 

Projekt jest prowadzony przez akademickie kolegia nauczycielskie
w Izraelu, a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym
z partnerów w projekcie. Naszym zadaniem jako ekspertów jest przedstawienie polskiego modelu mentoringu młodych nauczycieli
i wypracowanie wspólnie z partnerami optymalnych rozwiązań w zakresie skutecznego mentoringu, prowadzącego do poprawy jakości kształcenia nauczycieli oraz do podniesienia statusu zawodowego nauczycieli w tym kraju. 

Projekt jest realizowany od stycznia 2020 do stycznia 2023.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://promentors.org/

 


 

17 stycznia 2020 - odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Leśniak - Walczuk zatytułowanej:

Wychowawczy udział rodziny w kształtowaniu motywacji altruistycznej. Badania empiryczne licealistów

Promotor: dr hab. Danuta opozda, prof. KUL

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Parzyszek

Recenzenci:

dr hab. Urszula gruca - Miąsik, prof. URz

dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UW


2019

 

25-27 czerwca 2019 Nałęczów - Vsesja naukowa i warsztaty metodologiczne "Współczesne zjawiska wychowania w rodzinie w badaniach pedagogiki rodziny"

 

Rok 2017


12.12.2017 r. - I konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w I konferencji naukowej dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Wywiad w procesie poznania naukowego  i w praktyce pedagogicznej. Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

komunikat konferencji

karta_zgłoszeniowa

program konferencji

galeria

 


 

25.10.2017 r. - spotkanie Katedry i specjalności Pedagogika Rodziny 

27 października 2017 odbyło się spotkanie Katedry i specjalności Pedagogika Rodziny. Plan spotkania:  15:30 spotkanie pracowników, doktorantów oraz studentów.

 


27-29.06.2017 r. - III Sesja naukowa i warsztaty metodologiczne nt Transgresja badań naukowych nad wychowaniem z perspektywy  pedagogiki rodziny.  

W dniach 27-29 czerwca w Nałęczowie odbyła się III Sesja naukowa i warsztaty metodologiczne nt. Transgresja badań naukowych nad wychowaniem z  perspektywy  pedagogiki rodziny

 

Program Nałęczów_2017

 


14.03.2017 r. - Jubileuszowa Konferencja KPR na temat Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny.

Pracownicy i doktoranci Katedry Pedagogiki Rodziny KUL zapraszają do udziału w konferencji na temat: Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny. Konferencja odbędzie się 14 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

komunikat_konferencji  karta_zgłoszeniowa 

wymagania_edytorskie baza_noclegowa

 

program_konferencji plakat

 


 

14.03.2017 r. -  Jubileuszowa Konferencja KPR na temat Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny. Sesja plakatowa.

 

Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR” i Koło Naukowe Studentów Instytutu Pedagogiki „Pro Familia” zapraszają studentów I i II stopnia do wzięcia udziału w sesji plakatowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL

  

Sesja plakatowa jest częścią konferencji. Zachęcamy studentów I i II stopnia do czynnego udziału w sesji poprzez przygotowanie plakatu. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy w wyborze i opracowaniu tematu mogą uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych w tym celu warsztatach, które odbędą się 02 marca br. o godz. 14 w sali 109. Udział w sesji jest bezpłatny. W załączniku podajemy propozycje tematów, które można opracować w formie plakatu, można również zgłosić własny temat.

 

Ważne terminy

do 28.02.2017 – przesłanie zgłoszenia

do 07.03.2017 – ogłoszenie programu

 

Osoby do kontaktu

dr Magdalena Parzyszek         mparzyszek1@op.pl

mgr Katarzyna Hryszan          katarzynahryszan@gmail.com

Aneta Kowalczyk                   aneta.kowalczyk2804@gmail.com

 

Propozycja tematów


02.03.2017 r. - Warsztaty: Przygotowanie plakatu na konferencje naukową 

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza studentów I i II stopnia na warsztaty: Przygotowanie plakatu na konferencje naukową

 

Warsztat poprowadzą: mgr Marta Samorańska, mgr Magdalena Leśniak, mgr Patrycja Leśniak, mgr Katarzyna Hryszan, mgr Emilia Mulawa 

 

Czas i miejsce: 2 marca 2017 (czwartek) w godzinach 14.00-15.30, DMM III 109

 


17.01.2017 r. - Warsztaty z cyklu: pedagogika rodziny w praktyce. W programie: "Praktyka pedagoga w ruchu Pro Life".

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza  na warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce. W programie: "Praktyka pedagoga w ruchu Pro Life"

 

Warsztaty poprowadzili: mgr Irena Agapowa i mgr lic. Andrzej Agapow

 

Czas i miejsce: 17 stycznia 2017 (wtorek) w godzinach 15.00-16.30 sala nr M-137 DMM III

 

 

Rok 2016


 26.10.2016 r. - spotkanie Katedry i specjalności Pedagogika Rodziny 

26 października 2016 odbyło się spotkanie Katedry i specjalności Pedagogika Rodziny. Plan spotkania:  16:00 Msza Św. w kaplicy.  Po mszy: spotkanie w sali nr 20.

 


 

17-23 września 2016 - XIII Lubelski Festiwal Nauki 

 

1. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie - czy i do czego mogą inspirować? Kierownik dr hab. Danuta Opozda

2. Inteligencja wieloraka źródłem inspiracji i rozwoju osobistego Kierownik: dr hab. Danuta Opozda; mgr Magdalena Leśniak, mgr Patrycja Leśniak, mgr Emilia Mulawa

3. Autorytet nauczyciela jako inspiracja do nauki Kierownik: Patrycja Leśniak; Pani dr hab. Danuta Opozda; Magdalena Leśniak, Emilia Mulawa

4. Autorytet naukowców inspiracją młodych ludzi Kierownik: Magdalena Leśniak; Pani dr hab. Danuta Opozda, Patrycja Leśniak, Emilia Mulawa

5. Jak się uczyć? - techniki efektywnego uczenia Kierownik: Emilia Mulawa; Pani dr hab. Danuta Opozda; Magdalena Leśniak, Patrycja Leśniak,

6. Śpiew, taniec, nauka do wioski indiańskiej niebawem zapuka  Kierownik: dr Magdalena Parzyszek

7. Smak dźwięku  Kierownik: dr Magdalena Parzyszek

8. Kołysanka w przedsionku  Kierownik: dr Magdalena Parzyszek

9. Kolorowe eksperymenty inspiracją do naukowych poszukiwań  Kierownik: Małgorzata Szczeszek; Justyna Marcinkowska

10. Recyklingowe instrumenty inspiracją do muzykowania Kierownik: Justyna Marcinkowska; Małgorzata Szczeszek

 


 

29.06. - 01.07.2016 r. - II Sesja naukowa i warsztaty metodologiczne nt. Podstawy teoretyczne i konteksty interdyscyplinarne tworzenia wiedzy w pedagogice rodziny

 

W dniach 29.06.-01.07.2016 r. w Nałęczowie odbyła się II Sesja naukowa i warsztaty metodologiczne nt. Podstawy teoretyczne i konteksty interdyscyplinarne tworzenia wiedzy w pedagogice rodziny.

 

program       galeria

 


 

11.05.2016 r. - Warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce - "Wybrane problemy/zagadnienia z prawa rodzinnego 

 

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza na warsztat z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce Wybrane problemy/zagadnienia z prawa rodzinnego.

 

Warsztat poprowadzi: Mgr Łukasz Skwarzyński z Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny KUL

Czas i miejsce: 11 maja 2016 (środa) w godzinach 14.10-15.40, DMM III

Zapisy na warsztaty: dr M. Parzyszek - mparzyszek1@op.pl

 


 

05.04.2016 - Warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce pt. Studia i co dalej? Praktyka pedagoga w poradni i fundacji.

 

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL i Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną "COR" zapraszają na warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce pt. Studia i co dalej? Praktyka pedagoga w poradni i fundacji

Warsztaty poprowadzi:
mgr Emilia Mulawa, pedagog, familiolog
Czas i miejsce: 5 kwietnia 2016 (wtorek) w godzinach 17.00-18.30
ul. J. Sapiehy 2/54 20-095 Lublin
Zapisy na warsztaty: mgr Emilia Mulawa, e-mail: emiliamulawa@interia.pl, tel. 730 189 888, liczba miejsc jest ograniczona.

 


19.03.2016 r. - Uroczystość św. Józefa Święto Katedry Pedagogiki Rodziny 


15.03.2016 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa  z cyklu: Pedagogika rodziny w teorii i praktyce pt. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby   

Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR" zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Pedagogika rodziny w teorii i praktyce pt. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby. 

Lublin 15 marca 2016 r.

 

Komunikat konferencji   Karta_zgłoszeniowa   Program_konferencji

 


 

13.01.2016 r. - warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce. Moje skrypty rodzinne w pracy pedagogicznej. Skrypty rodzinne w poradnictwie i psychoterapii

 

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL zaprasza  na warsztaty z cyklu: Pedagogika rodziny w praktyce. W programie: Moje skrypty rodzinne w pracy pedagogicznej. Skrypty rodzinne w poradnictwie i psychoterapii

 

Warsztaty poprowadzi: Prof. dr hab. Józef Szopiński, psycholog, psychoterapeuta

Czas i miejsce: 13 stycznia 2016 (środa) w godzinach 14.30-17.30, DMM III

Zapisy na warsztaty: od 7 stycznia w Katedrze Pedagogiki Rodziny M-136  (u dr hab. D. Opozdy, danan@kul.pl i dr M. Parzyszek,  mparzyszek1@op.pl)

liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Rok 2015 

 


 

09.12.2015 r. - Spotkanie: praca pedagoga w praktyce 

 

 

 


 

01.12.2015 r. - Konferencja naukowa nt. Formy wspierania rodziny - teoria i praktyka

 

Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR” oraz Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL zapraszają  na konferencję naukową nt. Formy wspierania rodziny - teoria i praktyka

Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 137  

Termin: 01.12.15    Program_konferencji   


 

13.10.2015 r. - spotkanie specjalności

 

W dniu 13 października odbyło się spotkanie specjalności inaugurujące nowy rok akademicki . 

 


 

23-24.09.2015 -  Kongres: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada

 

W dniach 23-24 września 2015 Katedra Pedagogiki Rodziny współorganizowała Kongres: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada. Lublin 23-24.09.2015 

 

program

 


 

9-25.09.2015 r. - XII Lubelski Festiwal Nauki "Nauka drogą do Nobla"

 

Aktywny udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki "Nauka drogą do Nobla" 19-25 września 2015

 • dr hab Danuta Opozda "Stereotypy i uprzedzenia w drodze do Nobla"
 • dr Magdalena Parzyszek "Czy geniusz żywi się muzyką Mozarta?"
 • dr Magdalena Parzyszek "Biegam - skaczę - świat nauki zobaczę
 • mgr Emilia Mulawa "Poczucie sensu życia a droga do Nobla"
 • mgr Magdalena Leśniak "Nobliści czy celebryci? Autorytety młodego pokolenia
 • mgr Patrycja Leśniak "I ty możesz zostać Noblistą. O wykorzystaniu inteligencji wielorakiej"
 • mgr Justyna Marcinkowska (Nie)zagubiona kobiecość/męskość w drodze do Nobla"

 


 

1-3.07.2015 r. - sesja naukowa nt. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny i warsztaty metodologiczne pracy naukowej

 

W dniach 1-3 lipca 2015 roku w Nałęczowie odbyła się sesja naukowa nt. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny i warsztaty metodologiczne pracy naukowej.

program


 

25.03.2015 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartość życia a wychowanie W 20 - tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae

 

Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Fundacja Aktywni Rodzice zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Wartość życia a wychowanie W 20 - tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae

Komunikat konferencji    Program Konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 


 

27.02.2015 r. - Konferencja Instytutu Pedagogiki KUL w Lublinie "Z pomocą człowiekowi... - w I° rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukułowicz"

 

Konferencja Instytutu Pedagogiki KUL w Lublinie  „Z pomocą człowiekowi… - w I° rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz”

 

Obszary tematyczne:

I – Z pomocą polskiej myśli pedagogicznej;

II – Z pomocą rodzinie;

III – Z pomocą człowiekowi w sprawach codzienności życia, jego zagrożeniach i w chorobie;

 

Termin: 27.02.15   Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70   Plakat   
  


 

13.01.2015 r. - Spotkanie specjalności 

 

W dniu 13 stycznia odbyło się świąteczne spotkanie specjalności pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym 

 

 

Rok 2014   

 


 

16.12.2014 r. - Konferencja naukowa: Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej oraz Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do udziału w konferencji naukowej n.t Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz

 

Termin: 16.12.2014 r.   Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Komunikat konferencji  Karta zgłoszenia   Program

 


 

09.12.2014 r. - Przedświąteczne warsztaty "I Ty możesz zostać św. Mikołajem"

 

W dniu 9 grudnia odbyły się przedświąteczne warsztaty "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" 

 

program

 

 


 

03.12.2014 r. - Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP PAN

 

Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP PAN  Funkcje szkoły w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły

 

Termin: 03.12.2014 r.   Miejsce: ul. Droga Męczenników Majdanka 70 

program

 


 

26.11.2014 r. - Przepis na miłość - konferencja 

 

Przepis na miłość - konferencja: Chcielibyśmy zaprosić na konferencję z cyklu Duchowość Kobiety i Mężczyzny organizowaną przez Duszpasterstwo Akademickie KUL. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 

więcej...

 


 

10.2014 r. - Spotkanie specjalności inaugurujące nowy rok akademicki 2014/2015

 


 

09.2014 r. - XI Lubelski Festiwal Nauki

 

Aktywny udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki: I ślubuję Ci… czyli o słowach pełnych tajemnicy – dr Magdalena Parzyszek,  lic.  Karolina    Siwek, lic. Daria Smolińska. Randka w ciemno czy randka w jasno? – dr Magdalena Parzyszek, Monika   Dziduch,    Magdalena Kośmicka, Aleksandra Berbeć, Katarzyna Dąbrowska

 

Lata 2011-2013

 


 

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży. KUL – Lublin wtorek, 8.04.2014 r.

  Sprawozdanie z konferencji
  Plakat konferencji

 


 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN nt. "Status pedagogiki rodziny" w 10 rocznicę śmierci ks. prof. KUL, dr hab. Józefa Wilka - długoletniego Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny. (Współogranizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN). KUL - Lublin 22.11.2013r. 

  Sprawozdanie z konferencji

 


 

 • Udział Pracowników i doktorantów KPR w Sympozjum nt. "W służbie rodziny" z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka, SDB, założyciela Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Teologiczny KUL. Lublin KUL 6.11.2013r.

 


 

 • Aktywny udział w X Lubelskim Festiwalu Nauki "Człowiek-Nauka-Pasja". 
  D. Kornas-Biela, Prenatalna "szkoła życia" człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Kornas-Biela, "Tak" dla życia człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Jabłońska, Ojciec też człowiek! Czyli o tym, jak nastolatek może budować pozytywną relację ze swoim ojcem. KUL, 16.09.2013r.
  A. Grabias, B. Wolska,Wychowanie prenatalne wyrazem troski o poczęte dziecko. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, B. Wolska, Od poczęcia człowiek. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Kiedy jestem płodna, a kiedy nie? KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Dobry start! O budowaniu więzi z dzieckiem w okresie okołoporodowym. KUL, 16.09.2013r.

  X Lubelski Festiwal Nauki - działalność Katedry Pedagogiki Rodziny

 


 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.  Psychologiczne aspekty prokreacji zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Humanistycznych oraz Katedrę Pedagogiki Rodziny i Pracownię Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 04 czerwca 2013 r.

  Program konferencji

 


 

 • Współorganizacja panelu w ramach XX Muzycznych Spotkań Rodzin, Lublin KUL, 18.05.2013r. (Główny Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego.)

  Program XX-tego_Muzycznego_Spotkania_Rodzin

 


 

 • Wykład Integrative model of career decision making, Prof. dr Bernad-Joachim Ertelt z Uniwersytetu Mannheim, Lublin, 23 kwietnia 2013r. (Współorganizacja z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii KUL, Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej)

 


 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci Prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci nt. Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Lublin KUL 21 marca 2013r.

  Program sympozjum
   oraz Sesja Plakatowa

 


 

 • Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny i Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji nt. Psychopedagogiczne problemy "wczesnego rodzicielstwa", Lublin KUL, 22 lutego 2013r.

  Program seminarium

 


 

 • Sesja Metodologiczna Katedry Pedagogiki Rodziny, nt. Metodologiczny i etyczny wymiar pracy naukowej. Tomaszów Lubelski, Przeorsk, 6-8 lipca 2012r. 

  Program sesji

 


 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  Instytut Pedagogiki KUL, 27 kwietnia 2012r, Chełm. (Współorganizacja z Szkoła B. Jańskiego w Chełmie)

 


 

 

Lata 1998-2011

 


 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN nt. Współpraca rodziny i szkoły oraz organizacja promocji książki: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora  Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.) Lublin 2006, ss. 248. Lublin 22 marca 2006.

 


 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Rodziców” Aktualny stan i perspektywy.  Lublin 23-24 października 2006.

 


 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ksiądz Profesor Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów metodologicznych pedagogiki rodziny.  Lublin, 26 października 2004.

 


 

 • Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pedagogice rodziny w X rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Poręby. Lublin 8 grudnia 2001.

 


 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne nt.: Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka. Lublin, 25 – 27 października 2000.

 


 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji stulecia Salezjanów w Polsce nt. Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko. Lublin, 16 - 17 kwietnia 1998.

 


 

Autor: Magdalena Parzyszek
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023, godz. 15:50 - Ewelina Świdrak