Zagadnienia do egzaminu

 1. Pojęcie i przedmiot zainteresowań humanistyki cyfrowej.
 2. Sposoby uprawiania HC.
 3. Renesans jako epoka o szczególnym znaczeniu dla HC.
 4. Wybrani przedstawiciele HC z kraju.
 5. Cyfrowy zwrot w humanistyce: przyczyny, konsekwencje, potrzeba.
 6. Modele rozumienia człowieka w HC.
 7. Wybrane praktyki HC: crowdsourcing, medialab, hakaton, thatcamp, remikslab, booksprint.
 8. Intertekstualność: relacje, postacie, historia.
 9. Interobrazowość: typy odniesień, rodzaje i funkcje memów.
 10. Sposoby wizualizacji wiedzy.
 11. Media społecznościowe i ich rola w kształtowaniu wizerunku współczesnego człowieka.
 12. Blogi: rodzaje, funkcje, cechy, autorzy, wpływ na kreowanie rzeczywistości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019, godz. 15:05 - Magdalena Marzec-Jóźwicka