dydaktyka literatury i języka polskiego, zwłaszcza w zakresie: problematyki interpretacji tekstu literackiego w praktyce szkolnej, pracy wychowawczej nauczyciela, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, motywowania uczniów do nauki, indywidualizacji procesu kształcenia, wykorzystywania w warsztacie polonistycznym nowych mediów, czytelnictwa dzieci i młodzieży; praca redakcyjna i korektorska; historia starożytna (kultura grecka i egipska) oraz historia filmu amerykańskiego
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2017, godz. 17:43 - Magdalena Marzec-Jóźwicka