KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
nagl.opera.jpg

KUL uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera
w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów.

31 sierpnia 2012 r. odbyła się uroczysta prezentacja tomu 12. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości.

 


Serdecznie dziękujemy Fundatorowi Tomu:

nowe_logotypy.jpg

Uroczysta prezentacja
12 tomu OPERA OMNIA:

Galeria zdjęć

Opera Omnia t.12
Patronat Honorowy:

Konferencja Episkopatu

O tomie 12 w mediach:

KUL, 2.09.2012

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2013, godz. 09:24 - Liliana Kycia