Promocja tomu 4

Opera Omnia4

19 kwietnia 2017 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja naukowa poświęcona obchodom w Polsce 90. rocznicy urodzin kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI.

 

Program konferencji


Podczas konferencji miała miejsce prezentacja Opera Omnia Josepha Ratzingera t. 4: Wprowadzenie do chrześcijaństwa.

 

Zobacz fotorelację 

 

Opera Omnia t. 4

 

Zobacz więcej zdjęć (flickr By: EpiskopatNews)


KUL jest wydawcą wszystkich dzieł Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia. Łącznie ukaże się 16 tomów.

 

Dotychczas ukazały się:

 • t.11: Teologia liturgii (2012)
 • t.12: Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości (2012)
 • t.8: Kościół – znak wśród narodów, cz. 1 i 2 (2013)
 • t.10: Zmartwychwstanie i życie wieczne (2014)
 • t.1: Lud i Dom Boży w nauce Augustyna o Kościele (2014)
 • t.2: Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury (2014)
 • t.6: Jezus z Nazaretu, cz. 1 i 2 (2015)
 • t.7: O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, cz. 1 i 2 (2016)
 • t.4: Wprowadzenie do chrześcijaństwa (2017)

 

Plan wydawniczy Opera Omnia Josepha Ratzingera

 • t.13: W rozmowie z czasem, cz. 1 i 2 (2017)
 • t.9: Objawienie – Pismo – Tradycja, cz. 1 i 2 (2017)
 • t.3: Bóg wiary i Bóg filozofów (2018)
 • t.5: Pochodzenie i przeznaczenie (2018)
 • t.14: Homilie w roku liturgicznym (2018)
 • t.15: Z mojego życia (2018)
 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona