Opera Omnia Josepha Ratzingera wydawane na KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów.


Projekt dotyczy uniwersalnej myśli i wszechstronnego dorobku filozoficzno-teologicznego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, który oddaje doskonale istotę dwutysiącletniego dziedzictwa spotkania trzech kultur: żydowskiej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej. Myśl ta jest do głębi humanistyczna, antropologiczna i personalistyczna. A przy tym wyraża nadzwyczajnie współczesną kulturę chrześcijańską w Europie, także polską, zapewne dlatego, że jako Benedykt XVI kontynuuje on w pełni myśl Jana Pawła II, głównie w antropologii, w filozofii Europy, dodając szereg nowych, wartościowych elementów. Jest to zarazem wkład w ogólne dziedzictwo ludzkości, a także w chrześcijańską kulturę narodową Europy i Polski.


Myśl i dzieło Ratzingera wpływa na rozwój współczesnej kultury i pełniejszy dialog z judaizmem, islamem i innymi religiami; na wspieranie wartości pluralizmu; na zbliżenie między kulturą polska a kulturą niemiecką; i na umocnienie związku chrześcijaństwa polskiego i państwa polskiego.

Udostępnienie przez projekt całego dzieła myśli Ratzingera, emerytowanego papieża, jest zarazem pogłębieniem myśli poprzednika, Jana Pawła II, papieża Polaka, a przez to i idei chrześcijańskiej Europy, w której Polska odgrywa obecnie decydujące znaczenie jako wyznacznik humanizmu i kultury naszego narodu. Myśl Ratzingera jest żywym świadectwem naszej chrześcijańskiej epoki, w tym polskiej.

Wydanie w języku polskim dzieł obecnego papieża Benedykta XVI stawia miasto Lublin na równi z Freiburgiem i.Br., Rzymem, Paryżem i Madrytem, które w swoich językach narodowych są wydawcami tej bardzo cennej myśli Josepha Ratzingera dla dobra Kościoła powszechnego i całej ludzkości.

Projekt stanowi wielkie wyzwanie i zobowiązanie wobec Stolicy Apostolskiej nie tylko dla naszego Uniwersytetu, ale dla Miasta i Regionu, a także dla całej Polski. Stąd tak ważne jest uczestnictwo Sponsorów tej szlachetnej inicjatywy z naszego regionu. Wyrażamy wielką wdzięczność Sponsorom za włączenie się w realizację naszego projektu.

ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor edycji polskiej

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona