Lublin, 2019-09-13

 

Informuję, że w roku akademickim 2019/2020 będą przyznawane stypendia/nagrody z następujących funduszy stypendialnych:

 1. Fundusz Stypendialny im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
 2. Fundusz Stypendialny im. prof. Tadeusza Csaky
 3. Fundusz Stypendialny im. Paula I. B Staniszewskiego
 4. Nagroda im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben
 5. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 6. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
 7. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Ewy Konopackich

Wniosek o przyznanie wyżej wymienionych stypendiów, zaopiniowany przez Dziekana, należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, p. CN-002A, do 15 października 2019 r.  na formularzu zamieszczonym poniżej:

 

infKonto.pdfWniosek o stypendium fundowane

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.

 

REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 1. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Marii Dorosz-Brzezinskiej
 2. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. prof. Tadeusza Csaky
 3. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Paula I.B Staniszewskiego
 4. Regulamin Nagrody im. Jana Stefanczyk i Heleny Stefanczyk-Senftleben
 5. Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla studentów
 6. Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar
 7. Regulamin Funduszu Stypendialnego Tadeusza i Ewy Konopackich

 

Decyzja o przyznaniu stypendium będzie wręczana osobiście przez Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych, ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Obecność stypendystów jest obowiązkowa. Termin oraz miejsce wręczenia decyzji zostanie podany na stronie internetowej Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

 

 

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

infKonto.pdfWniosek o stypendium fundowane z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 10:00 - Małgorzata Stróżyńska