Lublin, 21.07.2020 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

z Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich na rok akademicki 2020/2021

 

O stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich mogą ubiegać się wyłącznie studenci i doktoranci historii sztuki.

 

Nabór wniosków: do 15 października 2020 r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich należy złożyć wyłącznie na poniższym wzorze: 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego 

 

Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.

 

Kryteria oceny wniosków:

 1. publikacje dotyczące historii sztuki – do wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania, spis treści,
 2. dokumentacja fotograficzna obiektów i dzieł sztuki związanych z KUL, przekazana w formie prezentacji multimedialnej,
 3. temat i plan pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoranckiej związanej z KUL – do wniosku należy dołączyć opis do 3 stron zaakceptowany przez koordynatora pracy.

 

 

W roku akademickim 2020/2021 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:

 1. Fundusz Stypendialny im. Marii Dorosz-Brzezińskiej
 2. Nagroda im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben
 3. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 4. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
 5. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Ewy Konopackich
 6. Fundusz Stypendialny im. ks. Wawrzyńca Wnuka
 7. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich

Wniosek o przyznanie wyżej wymienionych stypendiów, zaopiniowany przez Dziekana, należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego., do 15 października 2020 r.  na formularzu zamieszczonym poniżej:

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.

 

REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 1. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Marii Dorosz-Brzezinskiej
 2. Regulamin Nagrody im. Jana Stefanczyk i Heleny Stefanczyk-Senftleben
 3. Regulamin Stypendium Fundacji Potulickiej dla studentów
 4. Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar
 5. Regulamin Funduszu Stypendialnego Tadeusza i Ewy Konopackich
 6. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. ks. Wawrzynca Wnuka
 7. Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza i Stanisławy Witkowskich

 

Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020, godz. 07:36 - Małgorzata Stróżyńska