Stypendia fundowane dla studentów i doktorantów

Lublin, 05.07.2022 r.
 
W roku akademickim 2022/2023 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:
 1. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów
 2. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów
 3. Nagroda im. dr Marianny Sadlak
 4. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna
 5. Fundusz Stypendialny im. Johna Roya-Wojciechowskiego
 6. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania danego stypendium.
Nabór wniosków: do 15 października 2022 r.
Wnioski należy przekazać do Działu Studenckich Spraw Socjalnych za pomocą skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.
Wniosek o przyznanie powyższych stypendiów należy złożyć wyłącznie na wzorze:
 
REGULAMINY STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZYZNAWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
Niezależnie od wyżej wymienionych funduszy studenci i  doktoranci KUL mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL. 
 
INFORMACJA O STYPENDIACH FUNDOWANYCH PRZYZNANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
W dniu 07.12.2021 r. Uniwersytecka Komisja ds. Wychowania przyznała stypendia fundowane z następujących funduszy stypendialnych:
 1. Nagroda im. dr Marianny Sadlak. Przyznano 3 nagrody na łączną kwotę 6.000 zł
 2. Fundusz Stypendialny im. Władysława i Marii Jaroszów - Przyznano 14 stypendiów na łączną kwotę 30.000 zł.
 3. Fundusz Stypendialny im. dr. Mariana Kantona. Przyznano 10 stypendiów po 800,00 zł miesięcznie na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Łączna kwota stypendiów wynosi 96.000 zł.
 4. Fundusz Stypendialny im. Skrzyńskich z Żurawna. Przyznano 3 stypendia na łączną kwotę 5.000 zł.
 5. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar. Przyznano 3 stypendia na łączną kwotę 4.680 zł.
 6. Fundusz Stypendialny Fundacji Potulickiej dla studentów. Przyznano 3 stypendia po 420,00 zł miesięcznie na okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. Łączna kwota stypendiów wynosi 11.340 zł.
W roku akademickim 2021/2022 przyznano stypendia fundowane na łączną kwotę 153 020 zł.
 
Kierownik
Działu Studenckich Spraw Socjalnych
Małgorzata Stróżyńska

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona