18-20 III 2005 r. - I Lubelskie Manewry Strategów

Wzięło w niej udział 38 specjalistów w dziedzinie wojskowości i strategii z całej Polski. Wśród nich znaleźli się znani autorzy gier i systemów wojennych oraz redakcja kwartalnika „Taktyka i Strategia”. Kluczowym punktem spotkania stało się rozegranie największej jak dotychczas w naszym kraju bitwy na planszy, oddającej walki polsko – niemieckie w 1939 r. na obszarze od Suwalszczyzny, po północna Małopolskę. W rozgrywce jednocześnie uczestniczyło aż 18 osób.
Wyjątkową atmosferę zorganizowanych na KUL Manewrów podkreślała później większość uczestników w wypowiedziach na zrzeszających młodych strategów forach internetowych.
Od tego momentu Lubelskie Manewry Strategów na stałe weszły do kalendarza spotkań miłośników planszowych gier wojennych, stając się obok konwentów w Warszawie, Muszynie i Przemyślu największą tego rodzaju imprezą w Polsce.
(„Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL JP II”, (2006) t. 3, s. 134 – 135.)

lms1_6_400


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona